Prepojený so svetom okolo vás

Qashqai je vaším technologickým partnerom.. Budete prekvapení, čo všetko dokážete silou svojho hlasu alebo jednoduchým dotykom.

Nissan QQ Connect with tel Villa and lady

¹ Nespoliehajte sa výlučne na asistenčné funkcie pre vodiča. Niektoré funkcie nemusia fungovať vo všetkých podmienkach a za každých okolností. Platí obmedzenie rýchlostí a iné obmedzenia. Pre podmienky a náležitosti technológií značky Nissan kontaktujte svojho autorizovaného predajcu Nissan alebo navštívte stránku www.nissan.sk

² Mobilný telefón by ste mali pripájať k aplikácii NissanConnect len vtedy, keď je vozidlo bezpečne zaparkované. Používanie systému by malo byť vždy v súlade s pravidlami cestnej premávky. Vodiči by mali systém používať iba vtedy, keď je to bezpečné. Používatelia by si mali byť vedomí toho, že technológia hands-free odvádza pozornosť od cesty, čo by mohlo mať vplyv na úplnú kontrolu nad vozidlom.

³ Službu internetu vo vozidle je možné využívať prostredníctvom integrovaného bezdrôtového internetového pripojenia. Dátové balíky sa získavajú prostredníctvom nášho roamingového partnera [Orange alebo sesterský miestny poskytovateľ služieb] a v súlade s ich obchodnými podmienkami. Služba „Internet vo vozidle“ je k dispozícii za príplatok pri predplatnom. Pre viac informácií navštívte stránku www.nissan.sk alebo kontaktujte svojho autorizovaného predajcu Nissan.

⁴ Funkcie dostupné v závislosti od verzie, štandardne alebo len voliteľne (za príplatok)

⁵ Sledovanie ukradnutého vozidla je k dispozícii za príplatok pri predplatnom. Pre viac informácií navštívte stránku www.nissan.sk alebo kontaktujte svojho autorizovaného predajcu Nissan.  Bude k dispozícii iba vo Veľkej Británii, Francúzsku, Nemecku, Španielsku a Taliansku

⁶ Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej pridružených spoločností
Zobrazené obrázky a popisy sú ilustračné. V niektorých prípadoch zobrazujú fotografie vozidlá, ktoré nie sú určené pre náš trh a nepredstavujú konkrétny model, stupeň výbavy či ponuku. Zobrazené funkcie nemusia byť k dispozícii, prípadne nemusia byť k dispozícii v rámci štandardnej výbavy alebo iba ako voliteľné.