Rád/Rada by som si zarezervoval/a skúšobnú jazdu

Vyberte si

1. Auto

 

2. Predajca

 

Žiadne výsledky – kontaktujte zákaznícky servis Nissan

Toto sú predajcovia v XX

Osobné údaje

Medzinárodné telefónne číslo | eg. +421xxxxxxx

Týmto potvrdzujem, že som čítal Zmluvné podmienky, s dôrazom na ustanovenia týkajúce sa Ochrany osobných údajov, a týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón, za účelom a v zmysle podmienok tam stanovených a udeľujem súhlas a oprávnenie pre spoločnosť Nissan a jej Autorizovaných predajcov a Autorizované servisy k tomu, aby mi zasielali priame marketingové materiály týkajúce sa výrobkov a služieb Nissan, a to poštou aj elektronickou poštou (e-mailom) a aby ma kontaktovali za účelom marketingových prieskumov.

*Povinné pole