Na zachovanie bezpečnosti a vysokej kvality vozidiel Nissan môže spoločnosť Nissan zavolať zákazníkom na bezplatnú opravu alebo servis vozidla.

Kampane na stiahnutie výrobku z trhu
Kampane na stiahnutie výrobku z trhu sú preventívne kontroly, ktoré občas vykonávame na vybranej skupine vozidiel s cieľom zistiť výskyt poruchy. Ak dostanete oznámenie, že sa vás môže nejaká kampaň na stiahnutie výrobku z trhu týkať, dôrazne vám odporúčame čo najskôr kontaktovať predajcu Nissan a dohodnúť si bezplatnú opravu vozidla.

Informácie o servisných kampaniach
Servisné kampane sú preventívne kontroly, ktoré občas vykonávame na vybranej skupine vozidiel s cieľom zistiť spokojnosť zákazníkov. Tieto kampane sa netýkajú bezpečnosti. Ak dostanete oznámenie, že sa vás môže nejaká servisná kampaň týkať, čo najskôr kontaktujte predajcu Nissan a dohodnite si bezplatnú aktualizáciu vozidla.

Neprišiel mi list od spoločnosti Nissan. Ako môžem skontrolovať, či sa na moje vozidlo vzťahuje nejaká prebiehajúca kampaň?
Spoločnosť Nissan spustila vyhradený online dotazník týkajúci sa kampane Takata na stiahnutie výrobku z trhu. Kliknite na odkaz na konci tejto stránky. V prípade ďalších kampaní sa obráťte na svojho najbližšieho predajcu Nissan, ktorý ihneď potvrdí, či prebiehajú nejaké akcie na stiahnutie výrobku z trhu.

Čo môžete očakávať od spoločnosti Nissan v prípade, že sa vás týka kampaň na stiahnutie výrobku z trhu alebo servisná kampaň:

  • Bezplatnú opravu alebo aktualizáciu vozidla, aby sa zabránilo zníženiu vašej spokojnosti s vozidlom Nissan.
  • Používame iba originálne diely Nissan a servis sa vykonáva u predajcu Nissan.
  • Na všetky opravy sa vzťahuje štandardná záruka na servis.
  • Termín vašej návštevy sa snažíme naplánovať tak, aby vám vyhovoval.
  • Kontaktujeme vás uprednostňovaným spôsobom: poštou, e-mailom alebo telefonicky.
  • Automatické informácie pre zákazníkov zaregistrovaných na stránke alebo v aplikácii You+Nissan.