S cieľom zachovať bezpečnosť a vysokú kvalitu svojich vozidiel, spoločnosť Nissan ponúka možnosť bezplatnej opravy alebo vykonania servisnej kampane.

Zvolávacie kampane
Zvolávacie kampane sú preventívne kontroly, ktoré vykonávame na vybranej skupine vozidiel. Ak dostanete ozámenie, že máte nárok na bezplatnú opravu vášho vozidla, čo najskôr kontaktujte autorizovaného predajcu Nissan.

Servisné kampane
Servisné kampane sú preventívne kontroly, ktoré vykonávame s cieĺom zabezpećiť spokojnosť zákazníkov. Ak dostanete oznámenie o servisnej kampane, čo najskôr kontaktujte autorizovaného predajcu.

Ak som neobdržal som list od spoločnosti Nissan, ako môžem skontrolovať, či sa na moje vozidlo vzťahuje nejaká prebiehajúca kampaň?

Spoločnosť Nissan spustila samostatnú online platformu pre otázky týkajúce sa zvolávacej kampane Takata. Kliknite na odkaz na konci tejto stránky.
V prípade akejkoľvek otázky týkajúce sa ďalších kampaní, obráťte sa na najbližšieho autorizovaného predajcu Nissan.

Čo môžete očakávať od spoločnosti Nissan v prípade, že vášho vozidla sa týka zvolávacia alebo servisná kampaň:

  • Bezplatnú opravu alebo aktualizáciu vozidla pre spokojnosť zájazníka.
  • Používame iba originálne diely Nissan v našich autorizovaných servisoch.
  • Na všetky opravy sa vzťahuje štandardná záruka na opravu.
  • Termín vašej návštevy sa snažíme naplánovať tak, aby vám čo najviac vyhovoval.