KONTROLA PRED TK

Podľa slovenských zákonov musia všetky vozidlá spĺňať minimálne bezpečnostné štandardy.

Ak je vaše vozidlo Nissan staršie ako 4 roky, bude musieť absolvovať technickú kontrolu, aby mohlo ďalej na cestách jazdiť.

Táto skúška je navrhnutá za účelom kontroly technického stavu vášho vozidla a zároveň pre kontrolu toho, že úrovne sledovaných emisií neprekračujú právnymi predpismi stanovené limity.

Nielen, že naši predajcovia môžu spostredkovať vykonanie techickej kontroly, dokážu vykonať aj predbežnú kontrolu pred TK, aby ste mali istotu, že oficiálnu kontrolu váš Nissan úspešne absolvuje na prvýkrát.

Nissan – Údržba vozidla