Nová Micra

Partner pre spoločné dobrodružstvá

NEW MICRA
  • ŠTANDARDNÁ CENA OD

NISSAN MICRA

CELKOM NOVÝ

CELKOM NOVÝ NISSAN MICRA JE ZOSTROJENÝ TAK, ABY HO NEZVÄZOVALI BEŽNÉ KONVENCIE. MÁ VLASTNÚ OSOBNOSŤ, PRESNE AKO VY.