SCHOPNOSŤ PRIPOJENIA

INFORMÁCIE, KTORÉ POTREBUJETE – ZÁBAVA, KTORÚ CHCETE


MULTIFUNKČNÝ DISPLEJ

NA DOHĽAD – VPREDU A V STREDEMAXIMALIZOVANÝ PRIESTOR

PRE ĽUDÍ, KTORÝCH VEZIETE A NA VECI, KTORÉ SI PRINIESLI