Použité fotografie sú ilustračné. Údaje a skutočnosti uvedené v tomto materiáli sú určené výhradne na informačné účely a nie sú súčasťou návrhu zmluvy. Cena je uvedená vrátane DPH. Ponuka sa líši v závislosti od predajcu, modelu vozidla a roku výroby vozidla. Ponuka je platná iba u zúčastnených predajcov od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 alebo do odvolania tejto ponuky. Pre viac informácií o podmienkach tejto ponuky navštívte internetovú stránku www.nissan.sk alebo kontaktujte zúčastneného predajcu. Zoznam zúčastnených predajcov možno nájsť na internetovej stránke www.nissan.sk.

*Ponuka sa netýka ľahkých úžitkových vozidiel. Pre ponuku pre ľahké úžitkové vozidlá prosím kontaktujte svojho predajcu.

**Kompletné informácie o prísľuboch spoločnosti Nissan, vrátane podmienok, za ktorých sa uplatnia, nájdete v našich Všeobecných obchodných podmienkach dostupných na internetovej stránke www.nissan.sk alebo u autorizovaných predajcov/servisoch Nissan.

***Pre volanie zo zahraničia: +36 1 371 54 95.