NAJPREDÁVANEJŠÍ CROSSOVER V EURÓPE

VÝPREDAJ SKLADOVÝCH VOZIDIEL!

  • ZĽAVA AŽ 3000 €
  • VÝHODNÉ FINANČNÉ PRODUKTY NISSAN FINANCE
Príklady financovania NOVÝ NISSAN Qashqai
Nissan EASILY 0%
NOVÝ NISSAN Qashqai
0% navýšenie splátok 
NOVÝ NISSAN Qashqai
Financovanie na štvrtiny 
NOVÝ NISSAN Qashqai
Tretinky
Výbava 1.2 DIG-T Visia 1.2 DIG-T Visia 1.2 DIG-T Visia 1.2 DIG-T Visia
Štandardná cena 18 800 € 18 800 € 18 800 € 18 800 €
Zľava 1 990 € 1 990 € 1 990 € 1 990 €
Akciová cena 16 810 € 16 810 € 16 810 € 16 810 €
Doba splácania 48 mesiacov  36 mesiacov  36 mesiacov  30 mesiacov 
Akontácia 6 724,00 € 5 043,00 € 4 202,50 € 5 604,45 €
Financovaná hodnota 10 086,00 € 11 767,00 € 12 607,50 € 11 205,55 €
Administratívny poplatok 605,16 € 262,24 € 504,30 € 336,20 €
Úrokova sadzba (RPMN) 0% (8,70%) 0% (10,86%) 0% (9,00%) 0%(8,15%)
Lízingové splátky 107,27 €  (47 mes.) - - -
Lízingové splátky s KASKO poistením 145,50 € ( 47 mes.) 372,26 € 4 247,53 € 5 644,61 €
Posledná splátka lízingu 5 043,00 € - - -
Posledná splátka lízingu s KASKO poistením 5 081,23 € - - -
Celková čiastka s KASKO poistením 12 586,09 € 13 724,80 € 14 807,28 € 12 964,65 €

MÁTE ZÁUJEM O ĎALŠIE PONUKY?

Nissan EASILY 0% :  Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s 0 % úrokom na 4 roky a pri financovanej hodnote  10 086 € zaplatíte 47 mesačných splátok  s havarijným poistením vo výške 145,50 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 5 081,23€. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 605,16 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € , RPMN = 8,70 %. Celková čiastka, ktorú 48 splátkami zaplatíte je 12 586,09 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

Financovanie na štvrtiny: Pri finančnom lízingu na 36 mesiacov a financovanej hodnote 12 607,50 € zaplatíte 3 ročné splátky s 0 % úrokom a s havarijným poistením vo výške 4 247,53 €, pričom zvyšných 33 mesiacov platíte len havarijné poistenie vo výške 45,43 € mesačne. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 504,30 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 €, RPMN = 9,00 %. Celková čiastka, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 14 807,28 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

Tretinky: Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s 0 % úrokom  na 30 mesiacov a pri financovanej hodnote 11 205,55 €  zaplatíte 2 ročné splátky s havarijným poistením (12. a 24. splátka) vo výške 5 644,61€, 6 splátok s havarijným poistením (25. až 30. splátka) vo výške 46,43 €, pričom zvyšných 22 mesiacov platíte len havarijné poistenie vo výške 45,43 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 336,20 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení  lízingovej zmluvy je 60,00 € , RPMN = 8,15 %. Celková čiastka, ktorú 36 splátkami zaplatíte je 12 964,65 €.

Všetky ceny sú vrátane príslušnej sadzby DPH a sú uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. Nissan Sales CEE Kft. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Cenník je platný pre zmluvy so zákazníkmi uzatvorené v období od 01.07.2017 do 31.03.2018. Uvedené údaje majú iba informačný charakter a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Uvedené ceny vrátane DPH sa môžu zmeniť v dôsledku zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty.