Od 387 € MESAČNE

5 rokov bez starostí!

Záruka výrobcu 5 rokov*
+ 5* Servisná Zmluva
Príklady financovania NV200 Kombi
Nissan SHIFT
NV200 Kombi
Nissan SHIFT
NV200 Kombi
Nissan SHIFT
NV200 Kombi
Nissan SHIFT
Výbava 1.5 dCi dieselový 66 kW
Acenta
1.5 dCi dieselový 66 kW
Acenta Premium
1.5 dCi dieselový 81 kW
Acenta
1.5 dCi dieselový 81 kW
Acenta Premium
Predajná cena * 18 860 € 19 200 € 19 550 € 19 890 €
Akontácia 5 268 € 5 370 € 5 475 € 5 577 €
Financovaná hodnota 12 292 € 12 530 € 12 775 € 13 013 €
Doba splácania 36 mesiacov 36 mesiacov 36 mesiacov 36 mesiacov
Administratívny poplatok  273,94 € 279,24 € 284,70 € 290,00 €
Úrokova sadzba (RPMN) 0% ( 10,49%) 0% ( 10,47%) 0% ( 10,46%) 0% ( 10,44%)
Lízingové splátky s KASKO poistením 386,99 € 394,42 € 402,07 € 409,51 €
Celková čiastka s KASKO poistením 14 266,78 € 14 539,56 € 14 820,78 € 15 093,56 €

MÁTE ZÁUJEM O ĎALŠIE PONUKY?

Vyššie uvedená tabuľka špeciálneho financovania Nissan obsahuje reprezentatívne príklady financovania. Viac informácií o možnostiach a podmienkach financovania získate u autorizovaných predajcov Nissan.      

Dostupnosť niektorých doplnkov, príslušenstva alebo služieb môže byť obmedzená v závislosti od podmienok lokálneho trhu.      

Všetky ceny sú vrátane 20% DPH a sú uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. NISSAN Sales CEE Kft. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Cenník je platný od 01.04.2017 do odvolania alebo do vydania nového cenníka. Uvedené údaje majú iba informačný charakter a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Uvedené ceny vrátane DPH sa môžu zmeniť v dôsledku zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty.  Ceny príslušenstva nezahŕňajú ceny montáže a montážneho materiálu. 

Zľava pre fleetových zákazníkov je platná len pre nasledujúce kategórie: (1) ktorúkoľvek spoločnosť zaregistrovanú s výpisom z obchodného registra alebo majúcu úradne potvrdenú prihlášku do registra, alebo (2) akéhokoľvek živnostníka so živnostenským listom. Ponuka platí u participujúcich autorizovaných predajcov Nissan.

Nissan 0% navýšenie splátok :  Pri financovanej hodnote 12 292 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s 0% úrokom a s havarijným poistením 386,99 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 273,94 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 10,49 %. Celková čiastka, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 14 266,78€. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.      

Nissan 0% navýšenie splátok :  Pri financovanej hodnote 12 530 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s 0% úrokom a s havarijným poistením 394,42 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 279,24 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 10,47 %. Celková čiastka, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 14 539,56 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.      

Nissan 0% navýšenie splátok :  Pri financovanej hodnote 12 775 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s 0% úrokom a s havarijným poistením 402,07 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 284,70 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 10,46 %. Celková čiastka, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 14 820,78 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.      

Nissan 0% navýšenie splátok :  Pri financovanej hodnote 13 013 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s 0% úrokom a s havarijným poistením 409,51 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 290 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 10,44%. Celková čiastka, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 15 093,56 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.      

Ponuka sa vzťahuje pre podnikateľov a firmy. Nissan Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

* Údaje sú uvedené s DPH