Od 412 € MESAČNE

5 rokov bez starostí!

Záruka výrobcu 5 rokov*
+ 5* Servisná Zmluva
Príklady financovania Evalia
Nissan SHIFT
Evalia
Nissan SHIFT
Evalia
Nissan SHIFT
Evalia
Nissan SHIFT
Výbava 1.5 dCi dieselový 66 kW
ACENTA PREMIUM
1.5 dCi dieselový 66 kW
TEKNA
1.5 dCi dieselový 81 kW
ACENTA PREMIUM
1.5 dCi dieselový 81 kW
TEKNA
Akontácia 5 598,00 € 5 841,00 € 5 805,00 € 6 045,00 €
Financovaná hodnota 13 062,00 € 13 629,00 € 13 545,00 € 14 105,00 €
Doba splácania 36 mesiacov 36 mesiacov 36 mesiacov 36 mesiacov
Administratívny poplatok  291,10 € 303,73 € 301,86 € 314,34 €
Úrokova sadzba (RPMN) 0% ( 10,44%) 0% ( 10,49%) 0% ( 10,41%) 0% ( 10,46%)
Lízingové splátky s KASKO poistením 411,04 € 429,23 € 426,12 € 444,09 €
Celková čiastka s KASKO poistením 15 149,74 € 15 817,21 € 15 703,38 € 16 362,78 €

MÁTE ZÁUJEM O ĎALŠIE PONUKY?

Vyššie uvedená tabuľka špeciálneho financovania Nissan obsahuje reprezentatívne príklady financovania. Viac informácií o možnostiach a podmienkach financovania získate u autorizovaných predajcov Nissan.        

Dostupnosť niektorých doplnkov, príslušenstva alebo služieb môže byť obmedzená v závislosti od podmienok lokálneho trhu.        

Všetky ceny sú vrátane 20% DPH a sú uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. NISSAN Sales CEE Kft. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Cenník je platný od 01.04.2017 do odvolania alebo do vydania nového cenníka. Uvedené údaje majú iba informačný charakter a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Uvedené ceny vrátane DPH sa môžu zmeniť v dôsledku zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty.  Ceny príslušenstva nezahŕňajú ceny montáže a montážneho materiálu. 

Zľava pre fleetových zákazníkov je platná len pre nasledujúce kategórie: (1) ktorúkoľvek spoločnosť zaregistrovanú s výpisom z obchodného registra alebo majúcu úradne potvrdenú prihlášku do registra, alebo (2) akéhokoľvek živnostníka so živnostenským listom. Ponuka platí u participujúcich autorizovaných predajcov Nissan.

Nissan 0% navýšenie splátok :  Pri financovanej hodnote 13 062 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s 0% úrokom a s havarijným poistením 411,04 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 291,10 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 10,44 %. Celková čiastka, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 15 149,74 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.        

Nissan 0% navýšenie splátok :  Pri financovanej hodnote 13 629 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s 0% úrokom a s havarijným poistením 429,23 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 303,73 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 10,49%. Celková čiastka, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 15 817,21 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.        

Nissan 0% navýšenie splátok :  Pri financovanej hodnote 13 545 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s 0% úrokom a s havarijným poistením 426,12 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 301,86 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 10,41 %. Celková čiastka, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 15 703,38 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.        

Nissan 0% navýšenie splátok :  Pri financovanej hodnote 14 105 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s 0% úrokom a s havarijným poistením 444,09 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 314,34€, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 10,46 %. Celková čiastka, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 16 362,78 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.        

Ponuka sa vzťahuje pre podnikateľov a firmy. Nissan Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

* Údaje sú uvedené s DPH