MIESTO NA VŠETKO A PRE VŠETKÝCH

VŠESTRANNÝ NÁKLADNÝ PRIESTOR

  • Viaceré možnosti usporiadania sedadiel.
  • Najlepšie využiteľný nákladný priestor v danej triede.
  • 5 alebo 7 sedadiel, objem nákladného priestoru 2100 | 900 l.

JEDINEČNÉ PREDAJNÉ VÝHODY

  • Bezpečnejšia jazda, lepšie manévrovacie schopnosti a nižšie servisné náklady vďaka unikátnej odolnej konštrukcii.
  • Vysoká poloha vodiča ponúka lepší výhľad.

ZĽAVA Z 2 000 €*

MÁTE ZÁUJEM O ĎALŠIE PONUKY?

Všetky ceny sú vrátane 20% DPH a sú uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. NISSAN Sales CEE Kft. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Cenník je platný od 01.07.2018 do odvolania alebo do vydania nového cenníka. Uvedené údaje majú iba informačný charakter a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Uvedené ceny vrátane DPH sa môžu zmeniť v dôsledku zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty. Ceny príslušenstva nezahŕňajú ceny montáže a montážneho materiálu.

Zľava pre fleetových zákazníkov je platná len pre nasledujúce kategórie: (1) ktorúkoľvek spoločnosť zaregistrovanú s výpisom z obchodného registra alebo majúcu úradne potvrdenú prihlášku do registra, alebo (2) akéhokoľvek živnostníka so živnostenským listom.

Ponuka platí u participujúcich autorizovaných predajcov Nissan. Pre viac informácií sa obráťte na svojho autorizovaného predajcu značky Nissan.