NISSAN NT400 – Nákladné vozidlá s jednoduchou a dvojitou kabínou