NT400

SPOĽAHLIVOSŤ, SILA A POSLUŠNOSŤ, NÍZKE VLASTNÍCKE NÁKLADY