Uvedené ceny sú odporúčané cenníkové ceny s DPH, ktoré sa môžu zmeniť v prípade zmien DPH. Uvedené ceny sú len informatívne a nepredstavujú zmluvnú ponuku. Grand Automotive Central Europe Ltd si vyhradzuje právo zmeniť tu uvedené informácie bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte predajcu Nissan.

Zobrazené obrázky a popisy slúžia len na informačné účely. V niektorých prípadoch nemusia fotografie zobrazovať vozidlá ponúkané na miestnom trhu a obrázky nepredstavujú konkrétny model, úroveň výbavy alebo ponuku.
Zobrazená výbava môže, ale nemusí byť k dispozícii ako štandardná alebo voliteľná výbava.

Pre viac informácií kontaktujte prosím tím Hello Nissan alebo predajcu Nissan!

Kombinované emisie CO2: Juke DIG-T 114: 134-143 g/km, Juke hybrid: 114-117 g/km Kombinovaná spotreba paliva:: Juke DIG-T 114: 5,9-6,4 l/100 km, Juke hybrid: 5,0-5,2 l/100 km

Údaje o spotrebe a emisiách sú uvedené v súlade s platnými európskymi normami. Uvedené údaje sú údaje WLTP. WLTP je nový test používaný na meranie spotreby paliva a emisií CO2. Porovnávajte iba vozidlá, ktoré boli testované rovnakými technickými postupmi. Skutočné výsledky jazdy sa môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako sú poveternostné podmienky, štýl jazdy, zaťaženie vozidla alebo príslušenstvo namontované po registrácii. Zobrazené konfigurácie motora môžu podliehať obmedzeniam dostupnosti v dôsledku zmien v motoroch Nissan. Dostupnosť a dátum dodania si overte u svojho predajcu Nissan.

¹ Apple CarPlay je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc. Apple CarPlay je kompatibilný s iAP2, iPhone 5 alebo novším (konektor Lightning), iOS 8.3 alebo novším
a vyžaduje sa pripojenie USB. Dostupnosť Apple CarPlay sa líši podľa trhu. Podrobnosti o Apple Carplay nájdete na https://www.apple.com/hu/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay Android Auto je registrovaná ochranná známka spoločnosti Google. Android Auto je kompatibilný s nasledujúcimi zariadeniami: telefóny so systémom Android 5.0 (Lollipop) alebo novším. Vyžaduje sa pripojenie USB. Dostupnosť Android Auto si môžete overiť na https://www.android.com/auto/. Nissan nezodpovedá za žiadne škody, straty alebo zranenia vyplývajúce z používania Apple CarPlay a/alebo Android Auto. Z dôvodov, ktoré Nissan nemôže ovplyvniť, nemusia byť Apple CarPlay a Android Auto dostupné v konkrétnej krajine alebo nemusia mať všetky svoje funkcie, a preto spoločnosť Nissan nemôže niesť zodpovednosť za dostupnosť alebo nedostatok funkcií Apple CarPlay a/alebo Android Auto. vo vašom vozidle.


² ProPILOT Assistant nie je dostupný vo všetkých vozidlách. ProPILOT Assistant je pokročilá asistenčná technológia vodiča, ktorá však nedokáže zabrániť nehodám. ProPILOT Assistant môže podporovať jazdu po diaľnici (cestách, kde sú protiľahlé jazdné pruhy oddelené bariérou) len s rukami vodiča na volante a očami upretými na vozovku. Je zodpovednosťou vodiča, aby bol ostražitý, jazdil bezpečne a udržiaval si kontrolu nad vozidlom.

³ Časti koženého čalúnenia môžu obsahovať umelú kožu.