PICK UP NAVARA: ROBUSTNOSŤ SA SPÁJA S UHLADENOSŤOU V JEDNOM DOSTUPNOM BALÍKU