Štátna podpora 5000 €*

Zľava 2000 €

Predĺžená záruka výrobcu & servisné prehliadky zadarmo**

Príklady financovania NOVÝ NISSAN LEAF
Nissan Finance 0%
NOVÝ NISSAN LEAF
Financovanie na štvrtiny
NOVÝ NISSAN LEAF
Nissan Easily 0%
Výbava 24 kWh Visia 30 kWh Visia 24 kWh Visia 30 kWh Visia 24 kWh Visia 30 kWh Visia
Štandardná cena 29 050 € 30 000 € 29 050 € 30 000 € 29 050 € 30 000 €
Zľava 0 € 0 € 1 700 € 0 € 0 € 0 €
Akčná cena 29 050 € 30 000 € 29 050 € 30 000 € 29 050 € 30 000 €
Doba splácania 36 mesiacov 36 mesiacov 36 mesiacov 36 mesiacov 48 mesiacov 48 mesiacov
Akontácia 8 715,0 € 9 000,0 € 7 262,5 € 7 500,0 € 11 620,0 € 12 000,0 €
Financovaná hodnota 20 335,0 € 21 000,0 € 21 787,5 € 22 500,0 € 17 430,0 € 18 000,0 €
Administratívny poplatok 842,45 € 870,00 € 1 307,25 € 1 350,00 € 1 045,80 € 1 080,00 €
Úrokova sadzba (RPMN) 0% (8,68%) 0% (8,67%) 0% (7,48%) 0% (7,47%) 0% (6,89%) 0% (6,89%)
Lízingové splátky - - - - 185,40 € (47 mes.) 191,46 € (47 mes.)
Lízingové splátky s KASKO poistením 613,25 € 633,30 € 7 310,52 € 7 549,60 € 233,82 €  (47 mes) 241,46 € (47 mes.)
Posledná splátka lízingu - - - - 8 715 € 9 000 €
Posledná splátka lízingu s KASKO poistením - - - - 8 763,42 € 9 050,00 €
Celková čiastka s KASKO poistením 22 980,65 € 23 730,00 € 24 897,87 € 25 710,00 € 20 859,96 € 21 539,82 €

Nissan 0% navýšenie: Pri financovanej hodnote 20 335 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 0 % a s havarijným poistením 613,25 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 842,45 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 8,68 %. Celková čiastka s havaríjnym poistením, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 22 980,65 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

 

Nissan 0% navýšenie: Pri financovanej hodnote 21 000 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 0 % a s havarijným poistením 633,30 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 870 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 8,67 %. Celková čiastka s havaríjnym poistením, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 23 730 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

 

Financovanie na štvrtiny: Pri finančnom lízingu na 36 mesiacov a financovanej hodnote 21 787,50 € zaplatíte 3 ročné splátky s 0 % úrokom a s havarijným poistením vo výške 7 310,52 €, pričom zvyšných 33 mesiacov platíte len havarijné poistenie vo výške 48,42 € mesačne. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 1 307,25 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 €, RPMN = 7,48 %. Celková čiastka s havaríjnym poistením, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 24 897,87 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

 

Financovanie na štvrtiny: Pri finančnom lízingu na 36 mesiacov a financovanej hodnote 22 500 € zaplatíte 3 ročné splátky s 0 % úrokom a s havarijným poistením vo výške 7 549,60 €, pričom zvyšných 33 mesiacov platíte len havarijné poistenie vo výške 50 € mesačne. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 1 350 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 €, RPMN = 7,47 %. Celková čiastka s havaríjnym poistením, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 25 710 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

 

Nissan Easily 0% : Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s 0 % úrokom na 4 roky a pri financovanej hodnote 17 430 € zaplatíte 47 mesačných splátok s havarijným poistením vo výške 233,82 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 8 763,42 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 1 045,80 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € , RPMN = 6,89 %. Celková čiastkas havaríjnym poistením, ktorú 48 splátkami zaplatíte je 20 859,96 €.

 

Nissan Easily 0% : Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s 0 % úrokom na 4 roky a pri financovanej hodnote 18 000 € zaplatíte 47 mesačných splátok s havarijným poistením vo výške 241,46 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 9 050 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 1 080 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € , RPMN = 6,89 %. Celková čiastkas havaríjnym poistením, ktorú 48 splátkami zaplatíte je 21 539,82 €.


MÁTE ZÁUJEM O ĎALŠIE PONUKY?

* Podpora pozostáva z príspevku vo výške 5.000,00 EUR poskytovaného v rámci celoštátnej podpory vyhlásenej MH SR a ZAP SR z prostriedkov Recyklačného fondu a zľavy vo výške 2.000,00 EUR poskytovanej spoločnosťou Nissan. Príspevok je určený pre fyzické a právnické osoby ako vlastníkov nových vozidiel Nissan LEAF alebo e-NV200, ktorých vozidlo bolo zaregistrované do evidencie motorových vozidiel vedenej Ministerstvom vnútra SR medzi 11.11.2016 až 31.12.2017. Poskytovanie príspevku je limitované do vyčerpania finančných prostriedkov poskytovaných Recyklačným fondom na tento účel. 

**V prípade 24 kWh batérie: Predĺžená záruka až do 5 rokov (+2 roky na neelektrické komponenty vozidla) a 5 servisných prehliadok zadarmo. V prípade 30 kWh batérie predĺžená záruka až do 8 rokov (+ 5-ročná záruka na neelektrické komponenty vozidla a 3-ročná záruka na elektrické komponenty) a 8 servisných prehliadok zadarmo. Ponuky nie sú kombinovateľné s hotovostnou ponukou.