VERZIE 2.ZERO

CENA ŠPECIÁLNEJ UVÁDZACEJ

36 650 €

378 kilometrov*

väčší DOJAZD

40 kWh

NOVÁ BATÉRIA

110 kW

VÝKON

Obrázky použité na tejto webovej stránke sú ilustračné. Uvedené technológie, prvky a príslušenstvo vozidla Qashqai môžu byť na želanie. V súlade so zásadami sústavného zlepšovania svojich výrobkov si spoločnosť Nissan vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické údaje a vozidlá zobrazené na tejto webovej stránke. Predajcovia vozidiel Nissan budú informovaní o akýchkoľvek zmenách v najkratšom možnom čase. Aktuálnosť informácií uvedených na webovej stránke si overte u autorizovaného predajcu Nissan.

*Uvedená vzdialenosť dojazdu až do 378 km bola stanovená na základe interného testovania. Konečné údaje budú k dispozícii po ukončení oficiálneho procesu homologizácie vozidla. Uvedený dojazd vozidla nemusí zodpovedať skutočným hodnotám. Na skutočný dojazd môžu mať vplyv rôzne faktory ako sú napríklad štýl jazdy, stav vozovky, vonkajšia teplota, používanie klimatizácie, vek batérie, tlak v pneumatikách, údržba, váha nákladu a pod.