Uvedené obrázky slúžia len na orientačné účely. V niektorých prípadoch sú fotografie vozidiel so špecifikáciami mimo Slovenskej republiky a nepredstavujú konkrétne vozidlo, výbavu ani ponuku.
Uvedené prvky výbavy nemusia byť dostupné, alebo môžu byť dostupné len pre vybrané stupne výbavy.

*V súlade so smernicou 1999/100/EC. (Na oficiálne výsledky môže mať vplyv voliteľná výbava, údržba, technika jazdy, cestné a poveternostné podmienky)

Hodnoty spotreby a emisií sú stanovené v súlade s platnými európskymi predpismi. V dôsledku zavedenia nového celosvetovo harmonizovaného skúšobného postupu (WLTP) by sa dané technické údaje mohli aktualizovať pred registráciou vozidla. Nepovinné vybavenie a príslušenstvo spolu s inými netechnickými faktormi môžu ovplyvniť spotrebu a emisie. Uvedené motory môžu podliehať obmedzeniam dostupnosti v dôsledku zmien v ponuke motorov Nissan. Skontrolujte si dostupnosť a dátum dodania u predajcu Nissan.