s cenovým zvýhodnením až 2 850 €

LIMITOVANÁ EDÍCIA DARK SOUND

  • 18" disky kolies z ľahkých zlatin s čiernymi výplňami
  • Kryty spätných zrkadiel
  • Športové pedále
  • 6 reproduktorov značky FOCAL
  • Rohože

 

DARK SOUND N-Connecta: 17 140 €

DARK SOUND Tekna*: 18 490 €

Príklady financovania NOVÝ NISSAN JUKE
Nissan Finance 0%
NOVÝ NISSAN JUKE
Financovanie na štvrtiny
NOVÝ NISSAN JUKE
Nissan Easily 0%
Výbava DARK SOUND
N-CONNECTA
DARK SOUND
TEKNA
DARK SOUND
N-CONNECTA
DARK SOUND
TEKNA
DARK SOUND
N-CONNECTA
DARK SOUND
TEKNA
Štandardná cena 19 990 € 20 840 € 19 990 € 20 840 € 19 990 € 20 840 €
Zľava 2 850 € 2 850 € 2 850 € 2 850 € 2 850 € 2 850 €
Akčná cena 17 140 € 18 490 € 17 140 € 18 490 € 17 140 € 18 490 €
Doba splácania 36 mesiacov 36 mesiacov 36 mesiacov 36 mesiacov 48 mesiacov 48 mesiacov
Akontácia 5 142,00 € 5 397,00 € 4 285,00 € 4 497,50 € 6 856,00 € 7 196,00 €
Financovaná hodnota 11 998,00 € 12 593,00 € 12 855,00 € 13 492,50 € 10 284,00 € 10 794,00 €
Administratívny poplatok 267,38 € 280,64 € 514,20 € 539,70 € 617,04 € 647,64 €
Úrokova sadzba (RPMN) 0% (10,92%) 0% (10,85%) 0% (9,04%) 0% (8,99%) 0% (8,59%) 0% (8,54%)
Lízingové splátky - - - - 109,38 € (47 mes.) 114,80 € (47 mes.)
Lízingové splátky s KASKO poistením 379,89 € 398,40 € 4 331,24 € 4 545,73 € 147,69 €  (47 mes) 154,75 € (47 mes.)
Posledná splátka lízingu - - - - 5 142 € 5 397 €
Posledná splátka lízingu s KASKO poistením - - - - 5 180,31 € 5 436,94 €
Celková čiastka s KASKO poistením 14 004,62 € 14 684,24 € 15 108,24 € 15 842,88 € 12 799,98 € 13 419,03 €

Nissan 0% navýšenie : Pri financovanej hodnote 11 998 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 0 % a s havarijným poistením 379,89 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 267,38 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 10,92 %. Celková čiastka s havaríjnym poistením, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 14 004,62 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

Nissan 0% navýšenie : Pri financovanej hodnote 12 593 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 0 % a s havarijným poistením 398,40 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 280,64 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 10,85 %. Celková čiastka s havaríjnym poistením, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 14 684,24 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

Financovanie na štvrtiny: Pri finančnom lízingu na 36 mesiacov a financovanej hodnote 12 855 € zaplatíte 3 ročné splátky s 0 % úrokom a s havarijným poistením vo výške 4 331,24 €, pričom zvyšných 33 mesiacov platíte len havarijné poistenie vo výške 46,64 € mesačne. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 514,20 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 €, RPMN = 9,04 %. Celková čiastka s havaríjnym poistením, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 15 108,24 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

Financovanie na štvrtiny: Pri finančnom lízingu na 36 mesiacov a financovanej hodnote 13 492,50 € zaplatíte 3 ročné splátky s 0 % úrokom a s havarijným poistením vo výške 4 545,73 €, pričom zvyšných 33 mesiacov platíte len havarijné poistenie vo výške 48,63 € mesačne. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 539,70 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 €, RPMN = 8,99 %. Celková čiastka s havaríjnym poistením, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 15 842,88 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

Nissan Easily 0% : Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s 0 % úrokom na 4 roky a pri financovanej hodnote 10 284 € zaplatíte 47 mesačných splátok s havarijným poistením vo výške 147,69 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 5 180,31 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 617,04 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € , RPMN = 8,59 %. Celková čiastka, ktorú 48 splátkami zaplatíte je 12 799,98 €.

Nissan Easily 0% : Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s 0 % úrokom na 4 roky a pri financovanej hodnote 10 794 € zaplatíte 47 mesačných splátok s havarijným poistením vo výške 154,75 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 5 436,94 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 647,64 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € , RPMN = 8,54 %. Celková čiastka, ktorú 48 splátkami zaplatíte je 13 419,03 €.

MÁTE ZÁUJEM O ĎALŠIE PONUKY?

* Súčasťou verzie, založenej na stupni výbavy Tekna, je presklenná strecha. Tmavé sklá zadných bočných okien a okna piatych dverí a
Inteligentný kľúč nie sú dostupné pre túto verzi

Všetky ceny sú vrátane príslušnej sadzby DPH a sú uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. Nissan Sales CEE Kft. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto
cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Kampaň je platná pre zmluvy so zákazníkmi uzatvorené v období od 01.04.2017 do 31.10.2017 Uvedené údaje majú iba informačný charakter a nie sú považované za súčasť
zmluvného návrhu. Uvedené ceny vrátane DPH sa môžu zmeniť v dôsledku zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty.