NISSAN EASILY 0% MESAČNÁ SPLÁTKA OD 76 EUR

OD 11 590 EUR

Exteriérový balík zadarmo

Teraz 1 000 EUR zľava na dieselové motory modelu JUKE*

ZIMNÉ PNEUMATIKY ZADARMO

ZĽAVA 2 000 EUR

Príklady financovania NOVÝ NISSAN JUKE
Nissan Finance 0%
NOVÝ NISSAN JUKE
Financovanie na štvrtiny
NOVÝ NISSAN JUKE
Nissan Easily 0%
NOVÝ NISSAN JUKE
Nissan Finance 0%
NOVÝ NISSAN JUKE
Financovanie na štvrtiny
NOVÝ NISSAN JUKE
Nissan Easily 0%
Výbava 1.6 Visia DIG-T 115 Acenta 1.6 Visia DIG-T 115 Acenta 1.6 Visia 115 DIG-T Acenta DIG-T 115
Fun Edition
DIG-T 115
Fun Edition
DIG-T 115
Fun Edition
Štandardná cena 13 590 € 16 680 € 13 590 € 16 680 € 13 590 € 16 680 € 20 070 € 20 070 € 20 070 €
Zľava 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 3 350 € 3 350 € 3 350 €
Akčná cena 11 590 € 14 680 € 11 590 € 14 680 € 11 590 € 14 680 € 16 720 € 16 720 € 16 720 €
Doba splácania 36 mesiacov 36 mesiacov 36 mesiacov 36 mesiacov 48 mesiacov 48 mesiacov 36 mesiacov 36 mesiacov 48 mesiacov
Akontácia 3 477,00 € 4 404,00 € 2 897,50 € 3 670,00 € 4 636,00 € 5 872,00 € 5 016,0 € 4 180,0 € 6 688,0 €
Financovaná hodnota 8 113,00 € 10 276,00 € 8 692,50 € 11 010,00 € 6 954,00 € 8 808,00 € 11 704,0 € 12 540,0 € 10 032,0 €
Administratívny poplatok 180,80  229,01  347,70  440,40  417,24  528,48  260,83 € 501,60 € 601,92 €
Úrokova sadzba (RPMN) 0% (10,80%) 0% (10,44%) 0% (8,94%) 0% (8,67%) 0% (7,87%) 0% (7,65%) 0% (10,90%) 0% (9,01%) 0%(7,93%)
Lízingové splátky - - - - 73,95 € (47 mes.) 93,68 € (47 mes.) - - 106,70 € (47 mes.)
Lízingové splátky s KASKO poistením 255,91 € 322,94 € 2 927,68 € 3 707,13 € 96,60 €  (47 mes) 121,48 € (47 mes.) 370,24 € 4 224,76 € 140,15 €  (47 mes)
Posledná splátka lízingu - - - - 3 477 € 4 404 € - - 5 016 €
Posledná splátka lízingu s KASKO poistením - - - - 3 499,65 € 4 431,80 € - - 5 049,45 €
Celková čiastka s KASKO poistením 9 454,76 € 11 916,05 € 10 201,08 € 12 861,48 € 8 518,29 € 10 731,04 € 13 650,67 € 14 727,36 € 12 299,62 €

Nissan 0% navýšenie :  Pri financovanej hodnote 8 113 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 0 % a s havarijným poistením 255,91 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 180,80 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 10,80 %. Celková čiastka, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 9 454,76 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

Financovani na štvrtinky: Pri finančnom lízingu na 36 mesiacov a financovanej hodnote 8 692,50 € zaplatíte 3 ročné splátky s 0 % úrokom a s havarijným poistením vo výške 2 927,68 €, pričom zvyšných 33 mesiacov platíte len havarijné poistenie vo výške 30,58 € mesačne. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 347,70 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 €, RPMN = 8,94 %. Celková čiastka, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 10 201,08 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

Nissan Easily : Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s 0 % úrokom  na 4 roky a pri financovanej hodnote  6 954 €  zaplatíte 47 mesačných splátok  s havarijným poistením vo výške 96,60 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 3 499,65 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 417,24 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení  lízingovej zmluvy je 60 € , RPMN = 7,87%. Celková čiastka, ktorú 48 splátkami zaplatíte je 8 518,29 €.

Nissan 0% navýšenie :  Pri financovanej hodnote 10 276 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 0 % a s havarijným poistením 322,94 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 229,01 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 10,44 %. Celková čiastka, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 11 916,05 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

Financovani na štvrtinky: Pri finančnom lízingu na 36 mesiacov a financovanej hodnote 11 010 € zaplatíte 3 ročné splátky s 0 % úrokom a s havarijným poistením vo výške 3 707,13€, pričom zvyšných 33 mesiacov platíte len havarijné poistenie vo výške 37,53 € mesačne. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 440,40 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 €, RPMN = 8,67 %. Celková čiastka, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 12 861,48 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

Nissan Easily : Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s 0 % úrokom  na 4 roky a pri financovanej hodnote  8 808 €  zaplatíte 47 mesačných splátok  s havarijným poistením vo výške 121,48 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 4 431,80 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 528,48 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení  lízingovej zmluvy je 60 € , RPMN = 7,65 %. Celková čiastka, ktorú 48 splátkami zaplatíte je 10 731,04 €.

Nissan 0% navýšenie :  Pri financovanej hodnote 11 704 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 0 % a s havarijným poistením 370,24 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 260,83 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 10,90 %. Celková čiastka s havaríjnym poistením, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 13 650,67 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

Financovanie na štvrtiny: Pri finančnom lízingu na 36 mesiacov a financovanej hodnote 12 540 € zaplatíte 3 ročné splátky s 0 % úrokom a s havarijným poistením vo výške 4 224,76 €, pričom zvyšných 33 mesiacov platíte len havarijné poistenie vo výške 45,16 € mesačne. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 501,60 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 €, RPMN = 9,01 %. Celková čiastka s havaríjnym poistením, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 14 727,36 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

Nissan Easily 0% : Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s 0 % úrokom  na 4 roky a pri financovanej hodnote  10 032 €  zaplatíte 47 mesačných splátok  s havarijným poistením vo výške 140,15 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 5 049,45 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 601,92 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení  lízingovej zmluvy je 60 € , RPMN = 7,93 %. Celková čiastka, ktorú 48 splátkami zaplatíte je 12 299,62 €.

MÁTE ZÁUJEM O ĎALŠIE PONUKY?

*VIN čísla automobilov, ktorých sa daná zľava týka nájdete u autorizovaných predajcov spoločnosti NISSAN od 19. októbra 2016. Akcia je platná do vypredania skladových zásob 

Všetky ceny sú vrátane príslušnej sadzby DPH a sú uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. Nissan Sales CEE Kft. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Kampaň je platná pre zmluvy so zákazníkmi uzatvorené v období od 02.02.2017 do 28.02.2017 Uvedené údaje majú iba informačný charakter a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Uvedené ceny vrátane DPH sa môžu zmeniť v dôsledku zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty.