TERAZ ZĽAVA AŽ 1600 €

EXTERIÉROVÝ BALÍK PERSONALIZÁCIE ZADARMO

  • ZĽAVA AŽ 2850 € NA LIMITOVANÉ EDÍCIE FUN A N-VISION
  • VÝHODNÉ FINANČNÉ PRODUKTY NISSAN FINANCE
Príklady financovania NOVÝ NISSAN JUKE
Nissan Finance 0%
NOVÝ NISSAN JUKE
Financovanie na štvrtiny
NOVÝ NISSAN JUKE
Nissan Easily 0%
Výbava 1.6 Visia DIG-T 115 Acenta 1.6 Visia DIG-T 115 Acenta 1.6 Visia 115 DIG-T Acenta
Štandardná cena 13 590 € 16 680 € 13 590 € 16 680 € 13 590 € 16 680 €
Zľava 1 600 € 1 600 € 1 600 € 1 600 € 1 600 € 1 600 €
Akčná cena 11 990 € 15 080 € 11 990 € 15 080 € 11 990 € 15 080 €
Doba splácania 36 mesiacov 36 mesiacov 36 mesiacov 36 mesiacov 48 mesiacov 48 mesiacov
Akontácia 3 597,00 € 4 524,00 € 2 997,50 € 3 770,00 € 4 796,00 € 6 032,00 €
Financovaná hodnota 8 393,00 € 10 556,00 € 8 992,50 € 11 310,00 € 7 194,00 € 9 048,00 €
Administratívny poplatok 187,04 € 235,25 € 359,70 € 452,40 € 431,64 € 542,88 €
Úrokova sadzba (RPMN) 0% (11,10%) 0% (10,79%) 0% (9,18%) 0% (8,95%) 0% (8,86%) 0% (8,65%)
Lízingové splátky - - - - 76,51 € (47 mes.) 96,23 € (47 mes.)
Lízingové splátky s KASKO poistením 265,95 € 333,50 € 3 029,94 € 3 809,91 € 104,14 €  (47 mes) 130,15 € (47 mes.)
Posledná splátka lízingu - - - - 3 597 € 4 524 €
Posledná splátka lízingu s KASKO poistením - - - - 3 624,63 € 4 557,92 €
Celková čiastka s KASKO poistením 9 822,44 € 12 302,45 € 10 594,44 € 13 273,56 € 9 012,05 € 11 279,05 €

Nissan 0% navýšenie :  Pri financovanej hodnote 8 393 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 0 % a s havarijným poistením 265,95 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 187,04 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 11,10 %. Celková čiastka s havaríjnym poistením, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 9 822,44 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

Nissan 0% navýšenie :  Pri financovanej hodnote 10 556 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 0 % a s havarijným poistením 333,50 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 235,25 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 10,79 %. Celková čiastka s havaríjnym poistením, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 12 302,45 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

Financovanie na štvrtiny: Pri finančnom lízingu na 36 mesiacov a financovanej hodnote 8 992,50 € zaplatíte 3 ročné splátky s 0 % úrokom a s havarijným poistením vo výške 3 029,94 €, pričom zvyšných 33 mesiacov platíte len havarijné poistenie vo výške 32,84 € mesačne. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 359,70 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 €, RPMN = 9,18 %. Celková čiastka s havaríjnym poistením, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 10 594,44 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

Financovanie na štvrtiny: Pri finančnom lízingu na 36 mesiacov a financovanej hodnote 11 310 € zaplatíte 3 ročné splátky s 0 % úrokom a s havarijným poistením vo výške 3 809,91 €, pričom zvyšných 33 mesiacov platíte len havarijné poistenie vo výške 40,31 € mesačne. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 452,40 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 €, RPMN = 8,95%. Celková čiastka s havaríjnym poistením, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 13 273,56 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

Nissan Easily 0% : Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s 0 % úrokom na 4 roky a pri financovanej hodnote  7 194 € zaplatíte 47 mesačných splátok  s havarijným poistením vo výške 104,14 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 3 624,63 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 431,64 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € , RPMN = 8,86 %. Celková čiastka, ktorú 48 splátkami zaplatíte je 9 012,05 €.

Nissan Easily 0% : Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s 0 % úrokom na 4 roky a pri financovanej hodnote  9 048 € zaplatíte 47 mesačných splátok  s havarijným poistením vo výške 130,15 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 4 557,92 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 542,88 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € , RPMN = 8,65 %. Celková čiastka, ktorú 48 splátkami zaplatíte je 11 279,05 €.

MÁTE ZÁUJEM O ĎALŠIE PONUKY?

Všetky ceny sú vrátane príslušnej sadzby DPH a sú uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. Nissan Sales CEE Kft. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Kampaň je platná pre zmluvy so zákazníkmi uzatvorené v období od 01.07.2017 do 30.11.2017 Uvedené údaje majú iba informačný charakter a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Uvedené ceny vrátane DPH sa môžu zmeniť v dôsledku zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty.