ZĽAVA 2000 €

PREJAVTE SVOJ ŠTÝL

 
ZIMNÉ PNEUMATIKY
A BALÍK PERSONALIZÁCIE ZADARMO*!

Príklady financovania NOVÝ NISSAN JUKE
Nissan Finance 0%
NOVÝ NISSAN JUKE
Financovanie na štvrtiny
NOVÝ NISSAN JUKE
Nissan Easily 0%
Výbava 1.6 Visia DIG-T 115 Acenta 1.6 Visia DIG-T 115 Acenta 1.6 Visia 115 DIG-T Acenta
Štandardná cena 13 590 € 16 680 € 13 590 € 16 680 € 13 590 € 16 680 €
Zľava 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
Akčná cena 11 590 € 14 680 € 11 590 € 14 680 € 11 590 € 14 680 €
Doba splácania 36 mesiacov 36 mesiacov 36 mesiacov 36 mesiacov 48 mesiacov 48 mesiacov
Akontácia 3 477,00 € 4 404,00 € 2 897,50 € 3 670,00 € 4 636,00 € 5 872,00 €
Financovaná hodnota 8 113,00 € 10 276,00 € 8 692,50 € 11 010,00 € 6 954,00 € 8 808,00 €
Administratívny poplatok 180,80  229,01  347,70  440,40  417,24  528,48 
Úrokova sadzba (RPMN) 0% (10,80%) 0% (10,44%) 0% (8,94%) 0% (8,67%) 0% (7,87%) 0% (7,65%)
Lízingové splátky - - - - 73,95 € (47 mes.) 93,68 € (47 mes.)
Lízingové splátky s KASKO poistením 255,91 € 322,94 € 2 927,68 € 3 707,13 € 96,60 €  (47 mes) 121,48 € (47 mes.)
Posledná splátka lízingu - - - - 3 477 € 4 404 €
Posledná splátka lízingu s KASKO poistením - - - - 3 499,65 € 4 431,80 €
Celková čiastka s KASKO poistením 9 454,76 € 11 916,05 € 10 201,08 € 12 861,48 € 8 518,29 € 10 731,04 €

Nissan 0% navýšenie :  Pri financovanej hodnote 8 113 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 0 % a s havarijným poistením 255,91 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 180,80 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 10,80 %. Celková čiastka, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 9 454,76 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

 

Financovani na štvrtinky: Pri finančnom lízingu na 36 mesiacov a financovanej hodnote 8 692,50 € zaplatíte 3 ročné splátky s 0 % úrokom a s havarijným poistením vo výške 2 927,68 €, pričom zvyšných 33 mesiacov platíte len havarijné poistenie vo výške 30,58 € mesačne. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 347,70 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 €, RPMN = 8,94 %. Celková čiastka, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 10 201,08 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

 

Nissan Easily : Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s 0 % úrokom  na 4 roky a pri financovanej hodnote  6 954 €  zaplatíte 47 mesačných splátok  s havarijným poistením vo výške 96,60 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 3 499,65 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 417,24 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení  lízingovej zmluvy je 60 € , RPMN = 7,87%. Celková čiastka, ktorú 48 splátkami zaplatíte je 8 518,29 €.

 

Nissan 0% navýšenie :  Pri financovanej hodnote 10 276 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 0 % a s havarijným poistením 322,94 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 229,01 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 10,44 %. Celková čiastka, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 11 916,05 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

 

Financovani na štvrtinky: Pri finančnom lízingu na 36 mesiacov a financovanej hodnote 11 010 € zaplatíte 3 ročné splátky s 0 % úrokom a s havarijným poistením vo výške 3 707,13€, pričom zvyšných 33 mesiacov platíte len havarijné poistenie vo výške 37,53 € mesačne. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 440,40 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 €, RPMN = 8,67 %. Celková čiastka, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 12 861,48 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

 

Nissan Easily : Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s 0 % úrokom  na 4 roky a pri financovanej hodnote  8 808 €  zaplatíte 47 mesačných splátok  s havarijným poistením vo výške 121,48 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 4 431,80 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 528,48 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení  lízingovej zmluvy je 60 € , RPMN = 7,65 %. Celková čiastka, ktorú 48 splátkami zaplatíte je 10 731,04 €.

MÁTE ZÁUJEM O ĎALŠIE PONUKY?

* VRÁTANE 18” PERSONALIZOVANÝCH DISKOV KOLIES Z ĽAHKÝCH ZLIATIN

Všetky ceny sú vrátane príslušnej sadzby DPH a sú uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. Nissan Sales CEE Kft. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Kampaň je platná pre zmluvy so zákazníkmi uzatvorené v období od 03.01.2017 do 31.03.2017 Uvedené údaje majú iba informačný charakter a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Uvedené ceny vrátane DPH sa môžu zmeniť v dôsledku zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty.