Čo je NissanConnect?

NissanConnect je riešenie spoločnosti Nissan pre pripojené služby. Využíva mobilný telefón vodiča na pripojenie ku cloudovým službám, ktoré zlepšujú zážitok z jazdy a pomáhajú minimalizovať rozptýlenia.
Systémy NissanConnect a NissanConnect s navigáciou ponúkajú množstvo pripojených služieb vrátane dopravných a poveternostných informácií v reálnom čase, hudby, SMS správ hands-free a vyhľadávania bodov záujmu na základe cloudovej technológie.

V ktorých krajinách je NissanConnect k dispozícii?

Systém NissanConnect je k dispozícii v týchto krajinách: Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Ruská federácia, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo.

Ktoré telefóny sú kompatibilné s hlavnou jednotkou NissanConnect?

Hands-free pomocou Bluetooth, prehrávanie zvuku pomocou Bluetooth, nabíjacie miesta od Google™, Odoslať do auta od Google™ a ďalšie služby si jednoducho vyžadujú kompatibilný* telefón s technológiou Bluetooth. Pozrite si príručku pre pripojenie pomocou Bluetooth.

Kde sa možno zaregistrovať do systému NissanConnect?

Zaregistrovať sa možno prostredníctvom webových stránok You+Nissan alebo priamo na portáli NissanConnect.

Vyžaduje si NissanConnect odber služieb?

Niektoré služby NissanConnect si na aktiváciu môžu vyžadovať odber služieb a súhlas vlastníka.

Koľko stojí využívanie systému NissanConnect? Kedy vyprší platnosť odberu služieb?

Nabíjacie miesta od Google™ a Odoslať do auta od Google™ sú na prvé tri roky vlastníctva vozidla zdarma, avšak neskôr si vyžadujú odber služieb. Voliteľné služby si po uplynutí skúšobnej lehoty vyžadujú odber služieb. Ceny sú k dispozícii na stránke Odber služieb.
Pri diaľkovom využívaní služieb pomocou kompatibilného telefónu sa uplatňujú bežné sadzby za SMS správy, prevolané minúty, roaming a/alebo spotrebu dát. Niektoré funkcie závisia na aplikáciách tretích strán a poskytovateľoch služieb, ktorí nie sú pridruženými subjektmi.
Tieto aplikácie môžu zmeniť/ukončiť činnosť alebo si môžu vyžadovať platený odber služieb. Služby Nabíjacie miesta od Google™ a Odoslať do auta od Google™ si na aktiváciu môžu vyžadovať odber služieb a súhlas vlastníka. Pokiaľ poskytovateľ služieb služby ukončí/obmedzí, takéto pozastavenie či zrušenie môže nastať bez oznámenia alebo zodpovednosti zo strany spoločnosti Nissan a/alebo jej zástupcov. Spoločnosť Nissan nenesie zodpovednosť za výmenu alebo inováciu zariadenia ani sprievodné náklady, ktoré sa môžu vyžadovať na pokračovanie v prevádzke z dôvodu zmeny služieb.

Existuje záruka na tieto služby?

Na hardvér NissanConnect sa vzťahuje vaša záruka na vozidlo Nissan.

Čo je k dispozícii prostredníctvom webových stránok NissanConnect?

Webové stránky NissanConnect vám umožňujú prihlásiť sa k odberu svojich služieb, prípadne tento odber obnoviť, a skontrolovať svoje transakcie a informácie v účte. Takisto sa na nich nachádzajú Podmienky a ustanovenia a naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.


Prečo sa treba registrovať na webové stránky You+Nissan?

Webové stránky You+Nissan poskytujú jednoduchý prístup k portálu NissanConnect, ako aj rôznym službám a funkciám, ktoré sú spojené s vlastníctvom vozidla Nissan.

Ako zaregistrujem vozidlo pre služby NissanConnect od Google™?

Po registrácii vozidla na portáli NissanConnect treba prijať podmienky a ustanovenia a získať svoje používateľské meno a heslo NissanConnect, ktorých pomocou dostanete pokyny na aktiváciu vo vozidle.

Čo je to používateľské meno a heslo NissanConnect?

Ide o prihlasovacie údaje slúžiace na overenie vozidla s NissanConnect a povolenie prístupu k službám Google™.

Zadal/-a som svoje používateľské meno/heslo NissanConnect, jednotka sa však nechce zaregistrovať.

Skontrolujte, či je telefón spárovaný, či nemá zapnutý reproduktor a skúste to znovu. Skontrolujte, či v používateľskom mene/hesle NissanConnect nie je preklep a skúste to znovu.

Zadal/-a som svoje používateľské meno/heslo NissanConnect, zobrazuje sa však správa „používateľské meno a heslo už nemožno používať.“ Čo treba robiť?

Je možné, že používateľské meno/heslo NissanConnect bolo zadané vo viacerých vozidlách, a že účet je uzamknutý. Ak chcete vyriešiť tento problém, zavolajte Službám zákazníkom Nissan.

Zadal/-a som svoje používateľské meno/heslo NissanConnect, zobrazuje sa však správa „vozidlo už používa iný používateľ.“ Čo treba robiť?

Snažíte sa aktivovať už aktivované rádio – napr. ojazdené vozidlo alebo rádio, ktoré už bolo aktivované iným používateľom. Ak chcete vyriešiť tento problém, zavolajte Službám zákazníkom Nissan.

Zobrazuje sa správa „nepodarilo sa nadviazať dátové pripojenie.“ Čo treba robiť?

Vaše vozidlo nenašlo spárovaný telefón. Skontrolujte, či je technológia Bluetooth aktivovaná v telefóne aj vo vozidle, a či sú spárované. Ďalšie pokyny nájdete v príručke svojho telefónu alebo hlavnej jednotky.

Akú technológiu používa NissanConnect na podporu dátových pripojení v rámci môjho mobilného paušálu?

NissanConnect používa na poskytovanie služieb od Google™ technológiu Data-over-voice.

Využíva systém NissanConnect minúty hovorov z môjho mobilného paušálu?

NissanConnect použije na poskytovanie služieb pomocou technológie Data-over-voice niekoľko minút na každú služobnú požiadavku.

Je v mobilnom telefóne potrebný paušál na SMS správy?

Asistent pre hands-free SMS správy vám umožňuje vypočuť si a odpovedať na textové správy, ktoré dostanete na svoj mobilný telefón s aktívnym protokolom Message Access Protocol. Platia bežné sadzby za SMS správy.

Vyžaduje si NissanConnect dátový plán?

Nie, žiadna zo služieb si nevyžaduje dátový plán.

Prečo treba zadať krajinu pri registrácii do služieb Nabíjacie miesta od Google™ a Odoslať do auta od Google™?

NissanConnect poskytuje miestne služby a používa miestne číslo, aby sa minimalizovali vaše náklady na pripojenie. Zadanie nesprávnej krajiny môže mať za následok poplatky za mobilný roaming.

Je potrebný účet PayPal® na nákup alebo obnovenie odberu služieb Nabíjacie miesta od Google™ a Odoslať do auta od Google™?

Nie, svoj odber služieb môžete uhradiť kreditnou kartou ako hosť PayPal.

Zaregistroval/-a som sa, ale služby Nabíjacie miesta od Google™ a Odoslať do auta Google™ nie sú k dispozícii, čo treba robiť?

Príčinou môžu byť problémy so sieťou. Ak problém pretrváva, obráťte sa na Služby zákazníkom Nissan.

Prečo nie sú služby podporované v mojej oblasti?

Nie všetky služby sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Moje služby boli deaktivované, čo treba robiť?

Skontrolujte, či je váš odber služieb stále aktívny. Na opätovnú aktiváciu prístupu si môžete obnoviť odber svojich služieb.

Nedarí sa mi odoslať nabíjacie miesta do vozidla prostredníctvom máp Google. Čo treba robiť?

Príčinou môžu byť problémy so sieťou. Ak problém pretrváva, obráťte sa na Služby zákazníkom Nissan.

Je možné využívať viacero nabíjacích miest od Google™ zároveň pomocou služobných požiadaviek?

Systém NissanConnect neumožňuje viacero služobných hovorov naraz.

Dôjde k prerušeniu mojej služobnej požiadavky v prípade telefonického hovoru?

Áno, prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor ukončí vašu požiadavku na službu Nabíjacie miesta od Google™ a Odoslať do auta od Google™. Ak sa hovor uskutočňuje prostredníctvom hands-free systému pomocou Bluetooth vášho vozidla, zvukový systém vozidla sa počas hovoru stlmí.

Je počet využití služieb obmedzený?

V súčasnosti nie.

Môžem použiť svoje prihlasovacie údaje do služby NissanConnect aj vo vozidle svojho známeho alebo v prenajatom vozidle?

Nie, vaše prihlasovacie údaje slúžia iba na použitie vo vašom vozidle.

Predal/-a som svoje vozidlo. Čo treba robiť?

Keďže služby sa vzťahujú na konkrétne vozidlo, odporúčame odstrániť ho z portálu You+Nissan i NissanConnect.

Ako sa možno obrátiť na spoločnosť Nissan pre ďalšiu pomoc?

Vráťte sa na Portál vlastníka a odtiaľ vyberte možnosť pomoci zákazníkom.