TERMINOLÓGIA

Otázka Odpoveď
Čo je číslo VIN? Skratka VIN znamená identifikačné číslo vozidla (Vehicle Identifier Number), ktoré je jedinečné pre každé vozidlo. Číslo VIN nájdete na prístrojovej doske na strane vodiča. Najlepšie ho uvidíte, ak sa zvonku zo strany vodiča pozriete do rohu medzi prístrojovou doskou a čelným sklom.
Čo je hospodárnosť využitia energie? Hospodárnosť využitia energie je pomer medzi prejdenou vzdialenosťou a spotrebou paliva. Čím viac kilometrov prejdete na jednu kWh a čím menej kWh spotrebujete na prejdenie jedného kilometra, tým lepšia je hospodárnosť využitia energie.
Čo sú obľúbené položky? (Zdroje informácií) To je funkcia, pomocou ktorej máte okamžitý prístup k zdrojom informácií, napríklad plánu jazdy.
Čo je Denná vzdialenosť? Denná vzdialenosť je cesta so začiatkom pri naštartovaní motora a s koncom pri vypnutí motora (jedna denná vzdialenosť je jedna cesta).
Čo je Eko strom? Eko strom je názov stromu, ktorý sa zobrazuje v indikátore hospodárnosti. Zobrazuje váš príspevok k ekologickej jazde.

MERNÉ JEDNOTKY

Otázka Odpoveď
Ako môžem prepnúť zobrazenie z míľ na kilometre? Táto merná jednotka sa nastavuje v súlade s krajinou, ktorú ste uviedli pri registrácii do CARWINGS na portáli You+Nissan. Uvádza sa na webových stránkach, v e-mailoch a v zdrojoch informácií. Po registrácii v určitej krajine nie je možné túto mernú jednotku zmeniť.

ÚČET

Otázka Odpoveď
Čo je moje používateľské meno? V systéme NissanConnect EV je vaším používateľským menom vaša e-mailová adresa. Je jedinečné pre váš účet You+Nissan. Platí po celý čas, čo budete mať účet You+Nissan.
Čo sa stane, keď zabudnem svoje používateľské meno? V systéme NissanConnect EV je vaším používateľským menom vaša e-mailová adresa. Ak pravidelne používate rôzne e-mailové adresy, nájdite pôvodný potvrdzujúci e-mail zo služby You+Nissan vo svojej poštovej schránke.
Čo mám robiť, keď zabudnem svoje heslo? Kliknite na možnosť "Zabudli ste heslo?" na prihlasovacej stránke služby You+Nissan a postupujte podľa pokynov.

PRIHLÁSENIE

Otázka Odpoveď
Odhlásilo ma z webového portálu You+Nissan alebo aplikácie NissanConnect EV. Prečo?
Vždy môže byť prihlásené len jedno zariadenie zároveň. Po prihlásení sa na webový portál You+Nissan alebo do aplikácie NissanConnect EV vás odhlási z akéhokoľvek prebiehajúceho pripojenia.
Môžem sa prihlásiť na viacerých stránkach pomocou toho istého používateľského mena? Do svojho účtu sa prostredníctvom webového portálu a mobilnej aplikácie môžete prihlásiť len na jednom zariadení zároveň.

PREZÝVKA

Otázka Odpoveď
Na čo slúži prezývka?
Prezývka slúži na identifikáciu vozidla v miestnej a globálnej ekologickej súťaži.

E-MAILOVÁ ADRESA

Otázka Odpoveď
Neprichádzajú mi e-maily ani napriek tomu, že som si nakonfiguroval/-a nastavenia e-mailu.
Skontrolujte nastavenia e-mailových oznámení v časti Prepojené služby/Nastavenia oznámení.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Otázka Odpoveď
Nedá sa spustiť diaľkové nabíjanie.
Ak nie je nabíjací kábel správne pripojený, diaľkové nabíjanie sa nespustí. Nespustí sa ani v prípade, že je zapnutý hlavný vypínač automobilu alebo ak ste v oblasti mimo dosahu služieb.
Môžem vypnúť diaľkové nabíjanie z PC alebo mobilu? Ľutujeme, ale diaľkové nabíjanie nemožno vypnúť z PC alebo mobilu. Ak ho chcete vypnúť, odpojte kábel.
Kedy sa ukončí diaľkové nabíjanie? Vypne sa automaticky, keď bude batéria úplne nabitá. Vypne sa aj v prípade, že odpojíte nabíjací kábel alebo zapnete hlavný vypínač automobilu.
Môžem s NissanConnect EV spustiť rýchle nabíjanie z PC alebo mobilu?
Žiaľ, to nie je možné. Diaľkové nabíjanie je k dispozícii len pri normálnom nabíjaní.
Môžem vypnúť diaľkovo spustenú klimatizáciu z počítača alebo mobilu? Áno, ovládanie klimatizácie môžete vypnúť pomocou panelu Prepojené služby.
Prečo nemôžem zapnúť klimatizáciu na diaľku? Ak nie je nabíjací kábel správne pripojený alebo je batéria vybitá, diaľkové ovládanie klimatizácie sa nespustí. Nespustí sa ani v prípade, že je zapnutý hlavný vypínač automobilu alebo ak ste v oblasti mimo prevádzky.
Kedy sa vypne diaľkovo spustená klimatizácia? Klimatizácia sa vypne maximálne 2 hodiny po zapnutí pri použití nabíjacieho kábla. Ak nie je nabíjací kábel pripojený, napájanie z batérie sa vypne maximálne po 15 minútach. Vypne sa aj prípade, že odpojíte nabíjací kábel alebo zapnete hlavný vypínač automobilu.
Môžem si nastaviť teplotu v kabíne pomocou diaľkového ovládania klimatizácie? Žiaľ, to nie je možné. Diaľkové ovládanie klimatizácie nastaví teplotu, ktorú ste si nastavili vo vozidle.
Môžem zapnúť nabíjanie na diaľku počas spustenej klimatizácie? Áno. V takom prípade bude diaľkové nabíjanie fungovať pri spustenej klimatizácii.
Môžem zapnúť klimatizáciu na diaľku počas nabíjania? Áno. V takom prípade bude klimatizácia fungovať počas diaľkového nabíjania.
Zobrazí sa oznámenie o stave nabíjania aj v prípade rýchleho nabíjania? Áno, oznámenie sa zobrazí po dokončení alebo ukončení rýchleho nabíjania.
Kedy sa zobrazí oznámenie o stave nabíjania okrem dokončenia nabíjania? Vypne sa aj prípade, že odpojíte nabíjací kábel alebo dôjde k výpadku elektrického prúdu.
Ako si môžem nastaviť teplotu pre diaľkové ovládanie klimatizácie? Teplotu pre diaľkové ovládanie klimatizácie si môžete nastaviť na palubnej doske vozidla: Stlačte tlačidlo Nulové emisie > Nastavenia > Časovač/Diaľkové ovládanie – Nastavenie teploty klimatizácie.
Môžem si nastaviť časovač, keď je aktivovaná klimatizácia? Aj keď je klimatizácia zapnutá, môžete si nastaviť časovač na jej neskoršie zapnutie. Súčasná prevádzka klimatizácie sa nepreruší.
Môžem si nastaviť viacero časovačov? Naraz môže byť nastavený len jeden časovač. Ak si vytvoríte nový časovač pri nastavenom existujúcom, nový časovač zruší a nahradí predchádzajúci.

ZÁZNAMY JAZDY

Otázka Odpoveď
Zobrazená prejdená vzdialenosť sa líši od hodnoty uvedenej vo vozidle.
Ide o vzdialenosť prejdenú po úplnej aktivácii vášho účtu. Môže sa líšiť od vzdialenosti zobrazenej vo vozidle.
Ako sa vypočítavajú úspory CO2? Všetci vieme, že jazdou v 100 % elektromobile môžeme znížiť emisie CO2. Vypočítaná hodnota je porovnaním emisií CO2 vozidla Nissan Pulsar a vozidla so spaľovacím motorom na rovnakej trase.

MÔJ JAZDNÝ ŠTÝL

Otázka Odpoveď
Ako sa určuje úroveň?
Úroveň vášho štýlu jazdy sa určuje podľa toho, ako sú vaše výsledky vzdialené od priemeru. Priemerná úroveň je 3.
Koľko záznamov sa zobrazuje? Na mobilnej stránke sa zobrazuje 5 najnovších záznamov jazdy. Ak chcete vidieť viac záznamov, pozrite si webové stránky na počítači.

SIMULÁCIA CENY ELEKTRICKEJ JAZDY

Otázka Odpoveď
Ako sa vypočítavajú úspory CO2?
Môžeme predpokladať, že jazdou v 100 % elektromobile môžeme znížiť emisie CO2. Vypočítaná hodnota je porovnaním emisií CO2 vozidla Nissan Pulsar a vozidla podobnej veľkosti so spaľovacím motorom na rovnakej trase.
Prečo sa zobrazené výsledky líšia od skutočných výsledkov?
Skutočná cena elektrickej jazdy závisí od ceny energií. Tiež sa líšia v závislosti od času odberu. Výsledky tejto služby sú len orientačné.

UMIESTNENIE V RÁMCI VÁŠHO OKOLIA

Otázka Odpoveď
Ako sa určuje platinová, zlatá, strieborná a bronzová priečka?
Vaše umiestnenie sa vypočítava na základe zoznamu priemernej spotreby energie. Platinová: horných 20 % Zlatá: horných 20 až 50 % Strieborná: 50 až 80 % Bronzová: menej ako 80 %.
   

CELOSVETOVÉ UMIESTNENIE

Otázka Odpoveď
Aký je rozdiel medzi mesačným, týždenným a denným umiestnením?
Definícia jednotlivých časových úsekov umiestnenia je nasledovná. Mesačné: Umiestnenie na základe hodnôt za jeden mesiac. Hodnota sa kumuluje. Iba hospodárnosť využitia energie sa zobrazuje ako priemerná hodnota. Nová hodnota sa prepočíta ďalší mesiac. Výpočet sa aktualizuje každý deň, aby ste videli celý postup.
Na webovej stránke pre počítače sa zobrazujú tri druhy umiestenia: mesačné, týždenné a denné. Ktoré z nich je dostupné ako informačný zdroj?
K dispozícii je denné hodnotenie.
Prečo sa mi nezobrazuje celosvetové hodnotenie aj napriek tomu, že som sa doň pridal/a? Ak sa jazdné údaje neaktualizujú viac ako 7 dní, nebudú zapísané do denného hodnotenia. Zobrazenie nahraných jazdných údajov trvá niekoľko dní.
   
   

CELOSVETOVÝ EKO LES

Otázka Odpoveď
Čo znamená ikona stromu?
Veľkosť ikony stromu vyjadruje získaný počet „Eko stromov“ v rámci troch regiónov (Severná Amerika, Európa a Japonsko).
Ako sa vypočítavajú úspory CO2?
Môžeme predpokladať, že jazdou v 100 % elektromobile môžeme znížiť emisie CO2. Vypočítaná hodnota je porovnaním emisií CO2 vozidla Nissan Pulsar a vozidla podobnej veľkosti so spaľovacím motorom na rovnakej trase.

PRIHLÁSENIE Z MOBILU

Otázka Odpoveď
Čo znamená funkcia Pamätať si ma?
Po aktivovaní funkcie Pamätať si ma nemusíte pri prihlasovaní zadávať svoje používateľské meno a heslo. Táto služba je dostupná len pri modeloch s funkciou nahrávania informácií o rozpoznávaní.
Čo znamená funkcia Pamätať si ma?
Po aktivovaní funkcie Pamätať si ma nemusíte pri prihlasovaní zadávať svoje používateľské meno a heslo, stále sa však budete musieť prihlásiť ručne.
Čo znamená funkcia Chcem zostať prihlásený(á)? Ak v aplikácii NissanConnect EV nastavíte funkciu Chcem zostať prihlásený(á), automaticky budete presmerovaní na prístrojovú dosku. Ak chcete túto možnosť zrušiť, odhláste sa z aplikácie.

PRIPOMENUTIE ÚDRŽBY VOZIDLA

Otázka Odpoveď
Čo sú pripomenutia údržby vozidla?
Pripomenutia údržby sa zobrazujú na palubnej doske podľa plánovanej servisnej prehliadky vozidla a na základe počtu najazdených kilometrov. Sú len orientačné a nenahrádzajú presne stanovený servisný interval vozidla podľa času alebo počtu najazdených km.
Čo mám robiť, keď sa zobrazí pripomenutie údržby?
Kontaktujte svojho predajcu a dohodnite si termín servisnej prehliadky.

NÁJSŤ MOJE AUTO

Otázka Odpoveď
Poloha môjho vozidla vo funkcii NÁJSŤ MOJE AUTO je nesprávna. Ako získam správne informácie?
Funkcia NÁJSŤ MOJE AUTO nefunguje, ak je vozidlo zaparkované v podzemnom parkovisku alebo v oblasti bez pokrytia mobilným signálom.