TERMINOLÓGIA

Otázka Odpoveď
Čo je VIN?
Skratka VIN znamená identifikačné číslo vozidla (Vehicle Identifier Number), ktoré je jedinečné pre každé vozidlo. Číslo VIN nájdete na prístrojovej doske na strane vodiča. Najlepšie ho uvidíte, ak sa zvonku zo strany vodiča pozriete do rohu medzi prístrojovou doskou a čelným sklom.
Čo je hospodárnosť využitia energie?
Hospodárnosť využitia energie je pomer medzi prejdenou vzdialenosťou a spotrebou paliva. Čím viac kilometrov prejdete na jednu kWh a čím menej kWh spotrebujete na prejdenie jedného kilometra, tým lepšia je hospodárnosť využitia energie.
Čo sú obľúbené položky? (Zdroje informácií)
Je to funkcia, ktorej pomocou máte okamžitý prístup k zdrojom informácií, napríklad k internetu a k plánu jazdy.
Čo je Denná vzdialenosť? Denná vzdialenosť je cesta so začiatkom pri naštartovaní motora a s koncom pri vypnutí motora (jedna denná vzdialenosť je jedna cesta).
Čo je Eko strom?
Eko strom je názov stromu, ktorý sa zobrazuje v indikátore hospodárnosti. Zobrazuje váš príspevok k ekologickej jazde.

MERNÉ JEDNOTKY

Otázka Odpoveď
Ako môžem prepnúť zobrazenie z míľ na kilometre?
Táto merná jednotka sa nastavuje v súlade s krajinou, ktorú ste uviedli pri registrácii do CARWINGS na portáli You+Nissan. Uvádza sa na webových stránkach, v e-mailoch a v zdrojoch informácií. Po registrácii v určitej krajine nie je možné túto mernú jednotku zmeniť.

ÚČET

Otázka Odpoveď
Je možné používať rovnaké používateľské meno pre iné vozidlo?
Prihlasovacie meno do CARWINGS funguje vždy len s jedným vozidlom Leaf.
Je pre rovnaké vozidlo k dispozícii viac než jedno používateľské meno?
Viacero prihlasovacích mien do CARWINGS súčasne pre rovnaké vozidlo Leaf nie je možných.
Čo treba robiť, keď predám svoje vozidlo Leaf?
Odporúčame odstrániť vozidlo zo svojho aktuálneho účtu You+Nissan CARWINGS.
Je možné používať predchádzajúce používateľské meno pri zmene vozidla? Pri registrácii možno znovu použiť predchádzajúce používateľské meno len v prípade, že účet s týmto menom už bol vymazaný.
Čo treba robiť, keď zabudnem svoje používateľské meno? Môžete ho potvrdiť zobrazením na navigačnej obrazovke. Tiež ho môžete potvrdiť prihlásením sa do svojho účtu CARWINGS pomocou e-mailovej adresy a hesla a kliknutím na možnosť "Konfigurácia" a následne "AKTUALIZÁCIA CARWINGS".
Čo treba robiť, keď som zabudol heslo? Kliknite na možnosť "Zabudli ste heslo?" na prihlasovacej stránke portálu You+Nissan.

PRIHLÁSENIE

Otázka Odpoveď
Odhlásilo ma zo služby CARWINGS v aplikácii NissanConnect EV. Prečo?
Vždy môže byť prihlásené len jedno zariadenie zároveň. Po prihlásení sa na portál You+Nissan CARWINGS alebo do aplikácie NissanConnect EV vás odhlási z akéhokoľvek prebiehajúceho pripojenia.

PREZÝVKA

Otázka Odpoveď
Na čo slúži prezývka?
Prezývka slúži na identifikáciu vozidla v miestnej a globálnej ekologickej súťaži.

E-MAILOVÁ ADRESA

Otázka Odpoveď
Koľko e-mailových adries na prijímanie oznámení možno zaregistrovať?
Zaregistrovať možno až tri rozličné e-mailové adresy vrátane tej, ktorú ste použili počas registrácie.
Nedostávam oznámenia e-mailom
Skontrolujte, či sú nastavenia oznámení správne nakonfigurované. Preferencie oznámení možno nakonfigurovať buď na webovom portáli You+Nissan CARWINGS alebo priamo v aplikácii NissanConnect EV.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Otázka Odpoveď
Nedá sa spustiť kontrola stavu batérie, diaľkové nabíjanie alebo diaľková klimatizácia.
Najprv sa uistite, že ste dokončili všetky kroky registračného procesu. Vo vašom vozidle musí byť sieťové pokrytie. Ak problém pretrváva, obráťte sa na Služby zákazníkom Nissan.
Nedá sa spustiť diaľkové nabíjanie.
Ak nie je nabíjací kábel správne pripojený, diaľkové nabíjanie sa nespustí. Nefunguje, lebo je buď zapnutý hlavný vypínač vozidla (funguje len vtedy, keď je hlavný vypínač vypnutý), alebo ste v oblasti mimo dosahu služieb.
Môžem zastaviť diaľkové nabíjanie z PC alebo mobilu?
Ľutujeme, ale diaľkové nabíjanie nemožno vypnúť z PC ani mobilu. Ak ho chcete vypnúť, ručne odpojte kábel.
Kedy sa ukončí diaľkové nabíjanie?
Vypne sa automaticky, keď bude batéria úplne nabitá. Vypne sa aj prípade, že odpojíte nabíjací kábel alebo zapnete hlavný vypínač automobilu.
Môžem spustiť rýchle nabíjanie z PC alebo mobilu?
Žiaľ, to nie je možné. Diaľkové nabíjanie je k dispozícii len pri normálnom nabíjaní.
Prečo nemôžem zapnúť klimatizáciu na diaľku? Ak nie je nabíjací kábel správne pripojený alebo je batéria vybitá, diaľkové ovládanie klimatizácie sa nespustí. Nespustí sa ani v prípade, že je zapnutý hlavný vypínač automobilu alebo ak ste v oblasti mimo dosahu služieb.
Môžem vypnúť diaľkové ovládanie klimatizácie z PC alebo mobilu?
Áno, ovládanie klimatizácie možno vypnúť pomocou webového portálu You+Nissan CARWINGS alebo aplikácie NissanConnect EV.
Kedy sa vypne diaľkovo spustená klimatizácia?
Klimatizácia sa vypne maximálne 2 hodiny po zapnutí pri použití nabíjacieho kábla. Ak nie je nabíjací kábel pripojený, napájanie z batérie sa vypne maximálne po 15 minútach. Vypne sa aj prípade, že odpojíte nabíjací kábel alebo zapnete hlavný vypínač automobilu.
Môžem si nastaviť teplotu v kabíne pomocou diaľkového ovládania klimatizácie?
Ľutujeme, ale túto teplotu nemožno nastaviť diaľkovo. Diaľková kontrola klimatizácie sa automaticky nastavuje na príjemnú teplotu (približne 25 °C).
Môžem zapnúť klimatizáciu na diaľku počas nabíjania?
Áno. V takom prípade bude klimatizácia fungovať počas diaľkového nabíjania.
Môžem zapnúť nabíjanie na diaľku počas spustenej klimatizácie?
Áno. V takom prípade bude diaľkové nabíjanie fungovať pri spustenej klimatizácii.
Zobrazí sa oznámenie o dokončení nabíjania aj v prípade rýchleho nabíjania?
Áno, oznámenie sa zobrazí len po dokončení alebo ukončení rýchleho nabíjania.
Kedy sa zobrazí oznámenie o stave nabíjania okrem dokončenia nabíjania?
Oznámenie dostanete aj v prípade, že odpojíte nabíjací kábel alebo dôjde k výpadku elektrického prúdu.
Ako dlho trvá aktivácia klimatizácie vo vozidle?
Aktivácia klimatizácie môže po nastavení časovača trvať až päť minút.
Ako dlho je vo vozidle zapnutá klimatizácia, kým sa vozidlo nabíja, a kým sa nenabíja?
Ak je vaše vozidlo odpojené, klimatizácia ostane zapnutá najviac pätnásť minút. Ak je pripojené, systém dve hodiny pred odchodom skontroluje teplotu kabíny a určí, kedy treba zapnúť klimatizáciu, aby sa dosiahla cieľová teplota.
Ako si môžem nastaviť teplotu pre diaľkové ovládanie klimatizácie? Pre vozidlá Leaf si teplotu pre diaľkové ovládanie klimatizácie môžete nastaviť na palubnej doske vozidla: Stlačte tlačidlo Nulové emisie > Nastavenia > Časovač/Diaľkové ovládanie – Nastavenie teploty klimatizácie.
Môžem si nastaviť časovač, keď je aktivovaná klimatizácia? Aj keď je klimatizácia zapnutá, môžete si nastaviť časovač na jej neskoršie zapnutie. Súčasná prevádzka klimatizácie sa nepreruší.
Môžem si nastaviť viacero časovačov? Môže byť nastavený len jeden časovač. Ak si vytvoríte nový časovač pri nastavenom existujúcom, nový časovač zruší a nahradí predchádzajúci.

ZÁZNAMY JAZDY

Otázka Odpoveď
Najazdená vzdialenosť zobrazená vo vozidle sa nezhoduje s najazdenou vzdialenosťou uvedenou na webovom portáli/v aplikácii.
Rozdiel vzniká z toho dôvodu, že informácie uvedené na počítadle sa odlišujú od informácií z navigácie, keďže navigačný systém začne počítať od času, keď si po prvýkrát vytvoríte účet.
Čo je úspora emisií CO2? Ako sa vypočíta?
Môžeme predpokladať, že jazdou v 100 % elektromobile môžeme znížiť emisie CO2. Vypočítaná hodnota je porovnaním emisií CO2 vozidla Nissan Pulsar a vozidla podobnej veľkosti so spaľovacím motorom na rovnakej trase.

MÔJ JAZDNÝ ŠTÝL

Otázka Odpoveď
Ako sa nastavuje úroveň môjho jazdného štýlu?
Úroveň vášho štýlu jazdy sa určuje podľa toho, ako ste vzdialený od priemeru. Priemerná úroveň je 3.
Koľko záznamov histórie jázd sa zobrazuje?
V aplikácii NissanConnect EV je k dispozícii päť najnovších jazdných záznamov. Ďalšie nájdete na webovom portáli You+Nissan CARWINGS.

SIMULÁCIA CENY ELEKTRICKEJ JAZDY

Otázka Odpoveď
Čo je úspora emisií CO2? Ako sa vypočíta?
Môžeme predpokladať, že jazdou v elektromobile môžeme znížiť emisie CO2. Vypočítaná hodnota je porovnaním emisií CO2 vozidla TIIDA a vozidla podobnej kvality so spaľovacím motorom na rovnakej trase.
Zobrazená prejdená vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prípadu.
Skutočná cena elektrickej jazdy závisí od ceny energií. Tiež sa líšia v závislosti od času odberu. Výsledky tejto služby sú len orientačné.

UMIESTNENIE V RÁMCI VÁŠHO OKOLIA

Otázka Odpoveď
Ako sa určuje platinová, zlatá, strieborná a bronzová priečka?
Vaše umiestnenie sa vypočítava na základe zoznamu priemernej spotreby energie. Platinová: horných 20 % Zlatá: horných 20 až 50 % Strieborná: 50 až 80 % Bronzová: menej ako 80 %.
Je september a stále sa zobrazujú výsledky za august.
Keď sa do centra nahrajú údaje za september, pri ďalšom zobrazení budete vidieť septembrové výsledky. Keďže hodnotenie sa aktualizuje raz za deň, zobrazte ich deň po aktualizovaní.

CELOSVETOVÉ UMIESTNENIE

Otázka Odpoveď
Aký je rozdiel medzi mesačným, týždenným a denným umiestnením?
Definícia jednotlivých časových úsekov umiestnenia je nasledovná. Mesačné: Umiestnenie na základe hodnôt za jeden mesiac. Hodnota sa kumuluje. Iba hospodárnosť využitia energie sa zobrazuje ako priemerná hodnota. Nová hodnota sa prepočíta ďalší mesiac. Výpočet sa aktualizuje každý deň, aby ste videli svoj postup.
Na webovej stránke pre počítače sa zobrazujú tri druhy umiestenia: mesačné, týždenné a denné. Ktoré z nich je dostupné ako informačný zdroj?
K dispozícii je denné hodnotenie.
Nezobrazuje sa mi celosvetové hodnotenie aj napriek tomu, že som sa doň pridal/a.
Ak sa jazdné údaje neaktualizujú viac ako 7 dní, nebudú zapísané do denného hodnotenia. Zobrazenie nahraných jazdných údajov trvá niekoľko dní.
Čo znamená ikona stromu?
Veľkosť ikony stromu vyjadruje získaný počet „Eko stromov“ v rámci Severnej Ameriky, Európy a Japonska.
   

Prihlásenie z mobilu

Otázka Odpoveď
Čo znamená funkcia Pamätať si ma?
Po aktivovaní funkcie Pamätať si ma nemusíte pri prihlasovaní zadávať svoje používateľské meno a heslo, stále sa však budete musieť prihlásiť ručne.
Čo znamená funkcia Chcem zostať prihlásený(á)?
Ak v aplikácii NissanConnect EV nastavíte funkciu Chcem zostať prihlásený(á), automaticky budete presmerovaní na prístrojovú dosku. Ak chcete túto možnosť zrušiť, odhláste sa z aplikácie.