Čo je Apple CarPlay?

Apple CarPlay predstavuje bezpečnejší spôsob používania vášho iPhonu vo vozidle. Pomocou systému Apple CarPlay možno vziať všetky kroky, ktoré chcete vykonať pomocou svojho iPhonu počas jazdy, a vložiť ich priamo na zabudovaný displej vášho vozidla. K dispozícii je navigácia, hovory, SMS správy či počúvanie hudby. Stačí len zapojiť svoj iPhone.
Viac informácií nájdete na webových stránkach Apple CarPlay.

Ktoré vozidlá Nissan podporujú Apple CarPlay™?

Informácie o tom, ktoré vozidlá sú vybavené systémom Apple CarPlay™, nájdete na stránke http://www.nissanusa.com/connect/package-specs. Spoločnosť Nissan vždy oznámi, keď sa systém CarPlay stane súčasťou nových vozidiel Nissan. Každý model Nissan musí byť navrhnutý konkrétne pre Apple CarPlay, preto nie sú staršie modely predané pred jeho zavedením kompatibilné.

Ktoré zariadenia (telefóny) sú kompatibilné s Apple CarPlay?

Ak chcete používať systém CarPlay, potrebujete iPhone 5 alebo novší so systémom iOS 7.1 alebo vyšším. Systém Apple CarPlay je kompatibilný len so zariadeniami Apple (t. j. nie Android/Windows).

Kde možno nájsť aplikáciu Apple CarPlay?

Pre Apple CarPlay neexistuje žiadna aplikácia. Ide o súčasť operačného systému iPhone (iOS) (zabudovaného do telefónu) pre všetky modely iPhone 5 a novšie. Uistite sa, že máte na telefóne nainštalovaný najnovší softvér. V nastaveniach musí byť takisto zapnutá Siri.

Ako možno zapnúť Apple CarPlay v nastaveniach iPhonu?

Pokiaľ auto stojí a vy svoj telefón zapojíte po prvýkrát, mala by sa objaviť vyskakovacia správa s otázkou, či sa k vozidlu chcete pripojiť, kým je telefón zamknutý.

Takisto sa uistite, že je zapnutá aplikácia Siri. Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Siri. Potiahnutím tlačidla doprava Siri zapnete.

Viac informácií o nastavení CarPlay pomocou iPhonu nájdete na tomto odkaze.

Ako možno prepojiť smartfón so systémom Apple CarPlay?

Treba pripojiť kábel USB certifikovaný Apple do USB portu.

Apple CarPlay bude fungovať len pre telefón pripojený do USB1. USB2 sa k Apple CarPlay nepripojí.

Prečo treba na pripojenie môjho iPhonu používať kábel USB?

Apple CarPlay si v súčasnosti vyžaduje používanie kábla USB certifikovaného Apple.

Možno však pre iPhone používať prehrávanie zvuku pomocou Bluetooth?

Zvuk pomocou Bluetooth nemožno používať zo zariadenia, ktoré je pripojené do USB a používa Apple CarPlay. Prehrávanie zvuku pomocou Bluetooth môžete využívať pre ďalšie zariadenie. Je možné vybrať Bluetooth alebo iné zdroje.

Podporujú aplikácie Apple CarPlay viacero telefónov a vodičov?

Áno, vždy však len jeden telefón naraz. Systém vozidla (hlavná jednotka) rozpoznal len iPhone, ktorý je aktuálne pripojený do USB portu.

Ak chcete prepnúť na iný iPhone, stačí ho pripojiť do USB portu a postupovať podľa pokynov na obrazovke.

Kde možno nájsť Podmienky a ustanovenia pre Apple CarPlay?

Používaním služby Apple CarPlay súhlasíte s týmito ustanoveniami: Apple CarPlay je služba, ktorú poskytuje spoločnosť Apple Inc. podľa svojich podmienok a ustanovení. Preto spoločnosť Nissan Cars nezodpovedá za Apple CarPlay ani jej funkcie/aplikácie. Pri používaní Apple CarPlay sa do vášho iPhonu prenášajú určité informácie z vášho vozidla (vrátane jeho polohy). Vo vzťahu k spoločnosti Nissan Cars plne zodpovedáte za používanie Apple CarPlay z vašej strany i strany ďalších osôb.

Bude sa iPhone® počas pripojenia k USB nabíjať?

Áno, v závislosti na zaťažení Apple CarPlay sa však môže nabíjať pomalšie než obvykle (viacero otvorených aplikácií: Navigácia & Hudba & SMS správy…).

Je potrebné mať telefón odomknutý, aby bolo možné CarPlay používať?

Nie. Pri prvom pripojení telefónu vás systém požiada o povolenie používať CarPlay, kým je telefón zamknutý. Ak chcete toto nastavenie kedykoľvek zmeniť, prejdite na Nastavenia-->Všeobecné-->CarPlay. Vyberte vozidlo a následne budete môcť nastavenie povoliť/zakázať.

Je potrebný dátový plán?

Aby všetky funkcie Apple CarPlay fungovali správne, je potrebný kompatibilný iPhone, mobilné pripojenie a dátový plán. Niektoré funkcie nebudú bez dátového pripojenia fungovať (3G alebo 4G).

Funkčnosť/aplikácie/softvér/hardvér

Funkčnosť Apple CarPlay sa môže znížiť alebo stratiť, ak nastanú zmeny operačného systému, hardvéru, softvéru alebo ďalších technológií mimo dohľadu spoločnosti Nissan, ktoré sú nevyhnutné na podporu systému. Zmeny štátnych nariadení môžu mať takisto dosah na fungovanie Apple CarPlay.

Problémy s fungovaním. Nahráva sa pomaly.

Fungovanie systému Apple CarPlay počas prevádzky je ovplyvnené silou mobilného signálu alebo fungovaním samotného telefónu. Pokiaľ systém funguje horšie:
•Skontrolujte silu mobilného signálu. Ak je slabý, počkajte na silnejší signál
•Odpojte a znovu pripojte svoj telefón
•Zatvorte všetky aplikácie a reštartujte ich
•VYPNITE a znovu ZAPNITE iPhone

Apple CarPlay nemožno spustiť, hoci je pripojené k vozidlu. Tiež ďalšie problémy s fungovaním.

1. Odporúča sa používať certifikovaný kábel  Apple, ktorý bol dodaný s vaším telefónom, a overiť si, či je nainštalovaná najnovšia verzia softvéru.
2. Skontrolujte, či je kábel USB pripojený k správnemu USB portu. Správne pripojte kábel USB do portu USB1.
3. Skontrolujte, či je Apple CarPlay zapnuté v nastaveniach-->všeobecná ponuka na iPhone.
4. Zariadenie nie je kompatibilné s CarPlay. 

Skontrolujte požiadavky na kompatibilitu.

Prístup k Siri pomocou tlačidla na volante nefunguje.

1. Skontrolujte, či tlačidlo TALK na volante stlačíte a podržíte namiesto toho, aby ste ho len stlačili.
2. Nastavenie Siri nie je na telefóne zapnuté. Zapnite SIRI na telefóne.
3. Skontrolujte, či používate kábel certifikovaný Apple. Je možné, že kábel nie je správne pripojený. Odpojte a znovu pripojte kábel USB. Uistite sa, že je pripojený k USB

Jednotka prenosu údajov Display Commander (rolovacie koliesko).

Apple CarPlay nepodporuje úplné využívanie Maxima Display Commander (rolovacieho kolieska) od spoločnosti Nissan na rolovanie cez ponuky alebo zoznamy, výber položiek/písmen ani približovanie/rolovanie v zobrazení máp Apple. Na ovládanie Apple CarPlay používajte dotykovú obrazovku.

Nedarí sa mi ovládať správnu hlasitosť.

Ovládanie hlasitosti (tlačidlá na volante alebo korekcia hlasitosti) sa používajú na ovládanie hlasitosti zvuku, zvonenia a Siri/navigácie podľa toho, čo sa práve prehráva cez reproduktory vozidla. Po ukončení navigácie/Siri by sa úprava hlasitosti mala vrátiť späť na hlasitosť zvuku/hudby, v niektorých prípadoch treba pred úpravou hlasitosti hudby počkať.

Ak vidíte, že ovládate hlasitosť navigácie namiesto hlasitosti hudby, skontrolujte, či je obrazovka iPhonu vypnutá. Takisto môžete telefón celkom stlmiť.

Nedarí sa mi nájsť ovládanie máp Apple.

Ovládanie máp Apple sa zobrazí po ťuknutí na obrazovku. Stlmiť, priblížiť, 3D mapa atď.

Ako možno ukončiť CarPlay?

Ak chcete použiť rozhranie Nissan, stlačte jedno z fyzických tlačidiel naľavo od obrazovky alebo jedno z fyzických tlačidiel vedľa Display Commander (rolovacieho kolieska).

Ak chcete Apple CarPlay celkom zastaviť, musíte telefón odpojiť z USB.

Kde sú ďalšie aplikácie? Kalendár/E-mail/Facebook/Waze/NissanConnect