Opýtať sa na prepojené služby Nissan

Vaše číslo VIN (sériové číslo so 17 znakmi) nám môže pomôcť porozumieť vašej situácii a poskytnúť vám najlepšiu odpoveď.

Ďakujeme, že nepoužívate väčšie množstvo znakov ako 1500

Medzinárodné telefónne číslo | eg. +421xxxxxxx

Týmto potvrdzujem, že som čítal Zmluvné podmienky, s dôrazom na ustanovenia týkajúce sa Ochrany osobných údajov, a týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, za účelom a v zmysle podmienok tam stanovených a udeľujem súhlas a oprávnenie pre spoločnosť Nissan a jej Autorizovaných predajcov a Autorizované servisy k tomu, aby mi zasielali priame marketingové materiály týkajúce sa výrobkov a služieb Nissan, a to poštou aj elektronickou poštou (e-mailom) a aby ma kontaktovali za účelom marketingových výskumov.

* Povinné pole