Zostaňte v spojení Help: Týmto potvrdzujem, že som čítal Zmluvné podmienky, s dôrazom na ustanovenia týkajúce sa Ochrany osobných údajov, a týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, za účelom a v zmysle podmienok tam stanovených a udeľujem súhlas a oprávnenie pre spoločnosť NISSAN a jej Autorizovaných predajcov a Autorizované servisy k tomu, aby mi zasielali priame marketingové materiály týkajúce sa výrobkov a služieb NISSAN, a to poštou aj elektronickou poštou (e-mailom) a aby ma kontaktovali za účelom marketingových výskumov.

Potvrdením tejto požiadavky súhlasíte s tým, aby vás kontaktoval NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, organizačná zložka.

Sledovať na

NISSAN GT-R 2017

Vrcholné superauto bolo ešte viac vylepšené. Model na rok 2017 je vybavený novými prvkami na zvýšenie komfortu bez kompromisov.

Cenníková cena od:

99 500 € Help: Pre d'alšie informácie kontaktujte autorizované dealery Nissan

Obrázky sú len ilustračné. V niektorých prípadoch fotografie zobrazujú vozidlá iných špecifikácií a nereprezentujú konkrétny model, stupeň výbavy či ponuku.Zobrazené prvky výbavy nemusia byť dostupné, prípadne môžu byť obmedzené na vybrané stupne výbavy.