Zostaň v spojení Help: Týmto potvrdzujem, že som čítal Zmluvné podmienky, s dôrazom na ustanovenia týkajúce sa Ochrany osobných údajov, a týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, za účelom a v zmysle podmienok tam stanovených a udeľujem súhlas a oprávnenie pre spoločnosť Nissan a jej Autorizovaných predajcov a Autorizované servisy k tomu, aby mi zasielali priame marketingové materiály týkajúce sa výrobkov a služieb Nissan, a to poštou aj elektronickou poštou (e-mailom) a aby ma kontaktovali za účelom marketingových výskumov.

Potvrdením tejto požiadavky súhlasíte s tým, aby vás kontaktoval Nissan Sales Central & Eastern Europe Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, organizačná zložka.

NISSAN NP300 Navara ceny a výbava

NOVÝ NISSAN
NAVARA CENY A VÝBAVA


Nový NISSAN Navara je dostupný v niekoľkých úrovniach výbavy a s rôznymi motormi. Pozrite si zoznam špecifikácií pre jednotlivé úrovne výbavy. Môžete tiež využiť filtre a nástroje na porovnanie, aby ste našli ideálnu konfiguráciu pre vás.

Uvedené obrázky slúžia len na orientačné účely. V niektorých prípadoch sú zobrazené fotografie vozidiel s inými špecifikáciami než pre Spojené kráľovstvo a nepredstavujú konkrétne vozidlo, triedu ani ponuku.Uvedené prvky výbavy nemusia byť dostupné, alebo môžu byť dostupné len pre vybrané stupne výbavy.

1ROZPOČET

2MOTOR
Menej ako g/km
Menej ako L/100 km
Pridaj konfiguráciu z nižšie uvedeného zoznamu
Pridaj konfiguráciu z nižšie uvedeného zoznamu
Pridaj konfiguráciu z nižšie uvedeného zoznamu

Dostupné modely 11 v NOVÝ NISSAN NAVARA úrovniach výbavy (4)

Zobraziť ako :