ZOSTAŇTE V SPOJENÍ

Potvrdením tejto požiadavky súhlasíte s tým, aby vás kontaktoval Nissan Sales Central & Eastern Europe Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, organizačná zložka.

Sledovať na

ŽIVOT S ÚŽITKOVÝM ELEKTROMOBILOM NISSAN E-NV200

Jazda v elektromobile ako je 100% elektrický NISSAN e-NV200 môže skutočne zmeniť spôsob vašej práce.

Teraz dostupný aj v 7-miestnej verzii.

 

Štandardná cena od

26 600 € Help: Všetky ceny sú vrátane príslušnej sadzy DPH a sú uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Cenník je platný od 30.05.2013 do odvolania alebo do vydania nového cenníka. Kampaň je platná pre zmluvy so zákazníkmi uzatvorené v období od 27.06.2013 do 30.09.2013. Uvedené údaje majú iba informačný charakter a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Uvedené ceny vrátane DPH sa môžu zmeniť v dôsledku zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty.

Uvedené obrázky slúžia len na orientačné účely. V niektorých prípadoch sú zobrazené fotografie vozidiel s inými špecifikáciami než pre Spojené kráľovstvo a nepredstavujú konkrétne vozidlo, triedu ani ponuku.Uvedené prvky výbavy nemusia byť dostupné, alebo môžu byť dostupné len pre vybrané stupne výbavy.