Zostaň v spojení Help: Týmto potvrdzujem, že som čítal Zmluvné podmienky, s dôrazom na ustanovenia týkajúce sa Ochrany osobných údajov, a týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, za účelom a v zmysle podmienok tam stanovených a udeľujem súhlas a oprávnenie pre spoločnosť Nissan a jej Autorizovaných predajcov a Autorizované servisy k tomu, aby mi zasielali priame marketingové materiály týkajúce sa výrobkov a služieb Nissan, a to poštou aj elektronickou poštou (e-mailom) a aby ma kontaktovali za účelom marketingových výskumov.

Potvrdením tejto požiadavky súhlasíte s tým, aby vás kontaktoval Nissan Sales Central & Eastern Europe Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, organizačná zložka.

Ceny a vybavenie nového modelu NISSAN Juke

NOVÝ NISSAN Juke CENY A VÝBAVA


Nový NISSAN Juke je dostupný v niekoľkých úrovniach výbavy a s rôznymi motormi. Zvoľte si úroveň výbavy a pozrite si detailné špecifikácie. Na spresnenie konfigurácie môžete využiť filtre a nástroje na porovnanie.

Obrázky sú len ilustračné. V niektorých prípadoch fotografie zobrazujú vozidlá iných špecifikácií a nereprezentujú konkrétny model, stupeň výbavy či ponuku.Zobrazené prvky výbavy nemusia byť dostupné, prípadne môžu byť obmedzené na vybrané stupne výbavy.

1ROZPOČET

2MOTOR
Menej ako g/km
Menej ako l/100km
Pridaj konfiguráciu z nižšie uvedeného zoznamu
Pridaj konfiguráciu z nižšie uvedeného zoznamu
Pridaj konfiguráciu z nižšie uvedeného zoznamu

Dostupné modely 9 v NOVÝ NISSAN JUKE úrovniach výbavy (3)

Zobraziť ako :