NISSAN PULSAR
Výnimočná technológia.
Práve vtedy, keď ju potrebujete.

Nemôžete síce predvídať dianie na cestách, ale so systémom automatického núdzového brzdenia a sledovania mŕtveho uhla je Nissan Pulsar pripravený čeliť prekážkam.

Cenníková cena od:

12 990 € Help: Uvedené údaje a ceny sú len na informačné účely a nemôžu byť považované za návrh zmluvy. Spoločnosť Nissan si vyhradzuje právo zmeniť tu uvedené informácie bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o cenách získate u autorizovaného predajcu Nissan. Uvedená výbava môže byť na želanie.

Uvedené obrázky slúžia len na orientačné účely. V niektorých prípadoch sú fotografie vozidiel so špecifikáciami mimo Spojeného kráľovstva a nepredstavujú konkrétne vozidlo, triedu ani ponuku. Uvedené prvky výbavy nemusia byť dostupné, alebo môžu byť dostupné len pre vybrané stupne výbavy.