Zostaň v spojení Help: Týmto potvrdzujem, že som cítal Zmluvné podmienky, s dôrazom na ustanovenia týkajúce sa Ochrany osobných údajov, a týmto udelujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, za úcelom a v zmysle podmienok tam stanovených a udelujem súhlas a oprávnenie pre spolocnost Nissan a jej Autorizovaných predajcov a Autorizované servisy k tomu, aby mi zasielali priame marketingové materiály týkajúce sa výrobkov a služieb Nissan, a to poštou aj elektronickou poštou (e-mailom) a aby ma kontaktovali za úcelom marketingových výskumov.

Potvrdením tejto požiadavky súhlasíte s tým, aby vás kontaktoval Nissan Sales Central & Eastern Europe Kereskedelmi Korlátolt Felelosségu Társaság, organizacná zložka.

Sledovať na

NISSAN MICRA
VÝNIMOČNÁ TECHNOLÓGIA. PRÁVE
VTEDY, KEĎ JU POTREBUJETE

Technológie, štýl a efektivita – s novým Nissanom MICRA prežijete každý deň na maximum.

Cenníková cena od:

8 690 € Help: Pre ďalšie informácie kontaktujte autorizovaných predajcov Nissan

Obrázky sú len ilustračné. V niektorých prípadoch fotografie zobrazujú vozidlá iných špecifikácií a nereprezentujú konkrétny model, stupeň výbavy či ponuku. Zobrazené prvky výbavy nemusia byť dostupné, prípadne môžu byť obmedzené na vybrané stupne výbavy.