PODMIENKY A USTANOVENIA

POUŽÍVANIE TEJTO STRÁNKY SA RIADI TÝMITO PODMIENKAMI.
AK S NIMI NESÚHLASÍTE, PROSÍME VÁS, ABY STE STRÁNKU IHNEĎ OPUSTILI.
NIEKTORÉ VÝRAZY SÚ DEFINOVANÉ. DEFINÍCIE NÁJDETE NA KONCI.

SÚBORY COOKIE

Čo sú to súbory cookie?
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa umiestňujú do prehľadávača vášho počítača alebo mobilného telefónu v závislosti od webových stránok, ktoré navštívite. Súbory cookie sa v rozsiahlej miere používajú na zabezpečenie funkcií webových stránok, na zlepšenie skúsenosti používateľa, prípadne na poskytnutie určitých informácií majiteľom webových stránok. Naše súbory cookie môžu obsahovať informácie o vašich preferenciách on-line a umožňujú nám prispôsobiť webové stránky podľa vašich záujmov.

Ako môžete prijať alebo odmietnuť používanie súborov cookie?

Používatelia môžu nastaviť svoje zariadenia tak, aby prijímali všetky súbory cookie, aby dostávali upozornenie, že je súbor cookie vytvorený alebo, aby nikdy neprijímali súbory cookie. Posledná z týchto možností znamená, že už nebude možné poskytovať určité prispôsobené služby danému používateľovi a rovnako používateľ nebude mať možnosť v plnej miere využívať výhody všetkých týchto funkcií našich webových stránok.

Ak nechcete dostávať súbory cookie vôbec alebo máte výhrady voči niektorým súborom cookie, môžete podľa toho zmeniť nastavenia svojho prehľadávača. Každý prehľadávač je však iný. Pozrite si preto ponuku Pomocník vo vašom prehľadávači a prečítajte si, ako zmeniť vaše preferencie týkajúce sa súborov cookie.

Ako používame súbory cookie?
Informácie, ktoré poskytujú súbory cookie, nám môžu pomôcť analyzovať, ako používate webové stránky, a pomáhajú nám, aby sme vám mohli poskytnúť lepšiu skúsenosť z návštevy našich webových stránok. Informácie, ktoré zhromažďujú naše súbory cookie, sa nepoužívajú na vašu identifikáciu, ani na zasielanie reklamy e-mailom alebo poštou. Súbory cookie nemienime používať ani na poskytovanie prispôsobenej reklamy deťom.

Aké typy súborov cookie používame na určité účely?

Súbory cookie potrebné na technické účely.
Niektoré z našich súborov cookie sú striktne nevyhnutné na používanie našich webových stránok alebo niektorých ich funkcií. Tieto funkčné súbory cookie nemožno pri používaní našich webových stránok odmietnuť. Patria sem súbory cookie na registráciu súhlasu/nesúhlasu používateľa s používaním súborov cookie našimi webovými stránkami.

Súbory cookie z relácie a súbory cookie o preferenciách.
Súbory cookie z relácie môžeme používať na uľahčenie funkcie našich webových stránok, ako napríklad povolenie používateľovi prezerať si rôzne stránky. Platnosť týchto súborov cookie sa končí na konci každej relácie používateľa (napr. keď používateľ zatvorí okno prehľadávača). Súbory cookie môžeme používať aj na dlhšie obdobie s cieľom zapamätať si vaše preferencie a voľby na našich webových stránkach. Tieto súbory cookie nemajú vo všeobecnosti dlhšiu životnosť ako dva roky.

Analytické súbory cookie.
Analytické súbory cookie môžeme používať na rozšírenie výkonnosti našich webových stránok zhromažďovaním informácií o tom, koľko návštevníkov máme, odkiaľ návštevníci stránky pochádzajú a ako používajú webové stránky (napr. ktoré webové stránky návštevníci najčastejšie navštevujú). Na tento účel môžeme používať analytické nástroje nasledujúcich poskytovateľov a súvisiace súbory cookie:
Google Analytics : Kliknite sem a prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov služby Google Analytics.
Omniture : Kliknite sem a prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov služby Omniture.
ThisMoment : Kliknite sem a prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov služby ThisMoment.

Súbory cookie sociálnych sietí.
Do našich webových stránok môžeme začleniť funkcie webových stránok tretích strán, najmä z určitých sociálnych sietí. Súčasťou týchto funkcií sú niekedy skripty alebo iné prvky, ktoré dokážu prečítať a niekedy aj umiestniť súbory cookie z týchto sociálnych sietí na vaše zariadenie. Tieto súbory cookie môžu povoliť prispôsobenie reklamy. Napriek tomu, že nemáme žiaden prístup k týmto súborom cookie ani údajom, ktoré zhromažďujú, ani ich nedokážeme kontrolovať, pretože sme výlučne operátorom webovej stránky spoločnosti Nissan, chceli by sme vám poskytnúť informácie a získať od vás informovaný súhlas týkajúci sa týchto prvkov. Ďalšie informácie si prečítajte v nasledujúcom zozname možných súborov cookie sociálnych sietí.

Facebook.
Do našich webových stránok môžu byť začlenené nasledovné funkcie siete Facebook a môžu čítať alebo umiestňovať súbory cookie služby Facebook:
tlačidlo Páči sa mi to siete Facebook (umožňuje používateľovi označiť, že sa mu páči položka na Facebooku)
pripojenie na Facebook (umožňuje používateľovi prihlásiť sa do svojho účtu Facebook a komunikovať s našimi webovými stránkami prostredníctvom tohto účtu)
zdieľanie na Facebooku (umožňuje používateľovi zdieľať položku na Facebooku),
sociálny graf Facebooku (umožňuje našim webovým stránkam vybrať prvky Facebooku do našich webových stránok, ako napríklad profilové fotografie používateľov, verejné príspevky na Facebooku.
Kliknite sem a prečítajte si informácie o Zásadách ochrany osobných údajov na Facebooku.
Kliknite sem a prečítajte si informácie o súboroch cookie siete Facebook.

YouTube a Google.
Do našich webových stránok môžu byť začlenené funkcie služieb YouTube a Google a môžu čítať alebo umiestňovať súbory cookie služieb YouTube a Google:
videoprehrávač YouTube (umožňuje zobrazovanie videí YouTube na našich webových stránkach)
prihlásenie do účtu YouTube (umožňuje používateľovi prihlásiť sa do svojho účtu YouTube a komunikovať s DEC prostredníctvom tohto účtu),
tlačidlo Google+1 (umožňuje používateľovi označiť položku vo svojom účte Google+),
prihlásenie do služby Google (umožňuje používateľovi prihlásiť sa do svojho účtu Google a komunikovať s našou webovou stránkou prostredníctvom tohto účtu).
Kliknite sem a prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google (vzťahujú sa aj na službu YouTube).

Twitter.
Do našich webových stránok môžu byť začlenené funkcie siete Twitter a môžu čítať alebo umiestňovať súbory cookie siete Twitter:
prihlásenie do siete Twitter (umožňuje používateľovi prihlásiť sa do svojho účtu Twitter a komunikovať s našimi webovými stránkami prostredníctvom tohto účtu),
zdieľanie v sieti Twitter.
Kliknite sem a prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov v sieti Twitter.

Flickr.
Do našich webových stránok môžu byť začlenené funkcie siete Flickr a môžu čítať alebo umiestňovať súbory cookie siete Flickr:
prihlásenie do siete Flickr (umožňuje používateľovi prihlásiť sa do svojho účtu Flickr a komunikovať s našimi webovými stránkami prostredníctvom tohto účtu).
Kliknite sem a prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov v sieti Flickr.

Instagram.
Do našich webových stránok môžu byť začlenené funkcie siete Instagram a môžu čítať alebo umiestňovať súbory cookie siete Instagram:
prihlásenie do siete Instagram (umožňuje používateľovi prihlásiť sa do svojho účtu Instagram a komunikovať s našimi webovými stránkami prostredníctvom tohto účtu).
Kliknite sem a prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov v sieti Instagram.

Pinterest.
Do našich webových stránok môžu byť začlenené funkcie siete Pinterest a môžu čítať alebo umiestňovať súbory cookie siete Pinterest:
tlačidlo pripnúť (umožňuje používateľovi pripnúť položku na svoju stránku Pinterest).
Kliknite sem a prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov v sieti Pinterest.

Spät hore

DEFINÍCIE

„Autorizovaný predajca/servis“ znamená člen siete autorizovaných predajcov/servisov. „Sieť autorizovaných predajcov/servisov“ znamená osoby určené spoločnosťou Nissan za autorizovaných predajcov/servisy v Slovenskej republike. „Práva duševného vlastníctva“ znamenajú všetky typy vlastníckych práv uznaných zákonom, vrátane autorského práva, práva na projekt a obchodnú značku. „Nissan“ znamená spoločnosť Nissan Sales Central and Eastern Europe Kereskedelmi Korlátolt Felelösségü Társaság, so sídlom 1117-Budapešť, Infopark sétány 3/B, Maďarsko. “ Organizačná zložka” - organizačná zložka spoločnosti Nissan so sídlom v Slovenskej republike, Einsteinova 24, Bratislava, 851 01. „Skupina Nissan“ znamená spoločnosť Nissan Motor Limited of Japan a jej pobočky.

Spät hore

RIZIKO A ZODPOVEDNOSŤ

Túto webovú stránku využívate plne na Vaše vlastné riziko. Spoločnosť Nissan, Nissan Group, ich zamestnanci či zástupcovia nezodpovedajú za náhradu škody vzniknutej na základe či v súvislosti s nasledovnými dôvodmi: prístup, využitie či nemožnosť využitia tejto webovej stránky, akéhokoľvek materiálu, informácie či odporúčania, ktoré sa nachádzajú na tejto webovej stránke, či vzniknú na základe výrobku alebo služieb na nej poskytovaných, ďalej omeškanie, chyba, či výpadok v chode tejto stránky. Spoločnosť Nissan neposkytuje záruku, že táto webová stránka bude bez prerušenia funkčná a/alebo bez závad a/alebo že neobsahuje vírusy a/alebo iné chyby, ktoré môžu poškodiť Váš počítač a/alebo server. Spoločnosť Nissan nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah akýchkoľvek stránok či oznamov, ktorých odkaz je umiestnený na tejto webovej stránke a taktiež za obsah webových stránok, na ktorých je umiestnený odkaz na túto webovú stránku. Toto celkové vylúčenie zodpovednosť platí pre všetky náhrady škôd bez ohľadu na ich druh. Spoločnosť Nissan neručí za to, že všetky informácie sú aktuálne k tomu dátumu, kedy si ich prehliadate, a že napriek maximálnemu úsiliu môže dôjsť k technickým nepresnostiam či typografickým chybám. Spoločnosť Nissan môže kedykoľvek upraviť akýkoľvek materiál na tejto stránke, vyhradzuje si právo kontrolovať webovú stránku, alebo kedykoľvek k nej odoprieť prístup. Prípadne zmeny na tejto stránke sú platné od momentu ich zverejnenia.

Spät hore

VÝROBKY A CENY

Spoločnosť Nissan sa neustále snaží vylepšovať svoje výrobky a služby. Preto všetky informácie na tejto stránke sú predmetom zmien. Špecifikácie, modely a ceny položiek uvedených na tejto stránke sú určené výlučne na informačné účely, nemôžu byť považované za návrh zmluvy a nemusia byť aktuálne v čase, kedy ich pozeráte. Kontaktujte prosím Vášho miestneho autorizovaného predajcu alebo, ak ste fleetový zákazník s vozovým parkom skladajúcim sa z vozidiel spoločnosti Nissan, Vášho lokálneho fleetového manažéra, aby Vám poskytol najnovšie informácie. Z technologických dôvodov farby zobrazované na stránke nemusia byť zhodné so skutočnými farbami.

Spät hore

KONTAKTUJTE NISSAN

Ak potrebujete kontaktovať spoločnosť Nissan, napíšte na nasledovnú adresu: Nissan Sales CEE Kft. (H-1117 Budapešť, Infopark sétány 3/B Maďarsko), alebo na Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft organizačná zložka (Einsteinova 24, SK-Bratislava, 851 01), alebo môžete poslať email na slovakia@nissan-services.eu

Spät hore

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Spoločnosť Nissan je vlastníkom všetkých práv duševného vlastníctva týkajúcich sa tejto stránky, pokiaľ nie je uvedené inak. Nesmiete kopírovať, reprodukovať alebo inak rozširovať či ukladať akékoľvek informácie na tejto stránke bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nissan. Máte len právo na prezeranie stránky a vytlačenie jej obsahu. Môžete tak urobiť len pre Vašu vlastnú potrebu a/alebo ako zdroj informácií alebo rozhodovania sa o výrobkoch spoločnosti Nissan. Nesmiete kopírovať, zverejňovať alebo meniť obsah informácií, ktoré ste získali na stránke, alebo odovzdávať ďalej akúkoľvek informáciu, s ktorou ste sa oboznámili alebo ktorú ste vytlačili.

Spät hore

LEGISLATÍVA

Prístupom na túto webovú stránku spoločnosti Nissan súhlasíte s uvedenými všeobecnými podmienkami, prosíme Vás, oboznámte sa s nimi. Pokiaľ s nimi nesúhlasíte, prosíme Vás o jej nevyužívanie. Vaše užívanie stránky a Vaše vzťahy so spoločnosťou Nissan sú riadené legislatívou Slovenskej republiky.

Spät hore

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle aplikovateľných právnych predpisov som týmto oboznámený so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou Nissan Sales CEE Kft., so sídlom Infopark sétány 3/B.ép., 1117 Budapešť, Maďarsko, podnikajúcou na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky Nissan Sales Central & Eastern Europe Kerekeskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság - organizačná zložka, so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, a jej autorizovanými dealermi a autorizovanými servisnými strediskami (1) (ďalej každý z nich ako „Prevádzkovateľ“).
Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, číslo mobilného telefónu a číslo pevnej linky. Na vymedzené účely Prevádzkovateľ môže navyše spracúvať aj nasledovné osobné údaje: pohlavie, dátum narodenia, povolanie, pracovná pozícia, rodinný stav, titul, úroveň spokojnosti zákazníka, spôsob platenia za tovary a služby, údaje o potenciálnom nákupe, profil týkajúci sa elektronických vozidiel, kód autorizovaného predajcu, údaje o uplatnenej reklamácii, údaje o výhernej cene a obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy v prípade účasti v spotrebiteľskej súťaži, údaje o vlastnenom motorovom vozidle, dátum nákupu, dátum potenciálneho ďalšieho nákupu a údaje o návykoch v oblasti jazdenia na motorovom vozidle v prípade účasti vo vernostnom programe Nissan.
Prevádzkovateľ môže spracúvať moje osobné údaje priamo na základe zákona na účel realizácie zmluvného vzťahu (predaj tovarov a poskytovanie služieb) a účel prijímania a riešenia reklamácií, pričom právnym základom spracúvania je zmluva a právnym následkom odmietnutia poskytnúť osobné údaje môže byť znemožnenie realizácie zmluvy alebo vybavenia reklamácie.
Prevádzkovateľ môže spracúvať moje osobné údaje na základe mnou poskytnutého súhlasu na účel zasielania materiálov priameho marketingu, účel kontaktovania mojej osoby s cieľom uskutočnenia marketingových prieskumov (t.j. spokojnosti zákazníkov), účel organizácie spotrebiteľských súťaží, odovzdávania výherných cien a propagácie výhercov v prípade účasti v takejto súťaži a účel odmeňovania verných zákazníkov, poskytovania zliav a bonusov verným zákazníkom a zasielania osobitných ponúk verným zákazníkom v prípade účasti vo vernostnom programe Nissan.
V prípade udelenia súhlasu som oboznámený s tým, že toto udelenie je dobrovoľné a je platné počas doby piatich (5) rokov odo dňa jeho poskytnutia alebo do jeho odvolania (ak nie je v osobitnom prípade ustanovené inak). (2)
V prípade poskytnutia súhlasu na účely zasielania materiálov priameho marketingu zároveň beriem na vedomie, že Prevádzkovateľ mi bude zasielať materiály priameho marketingu poštou a/alebo elektronickou poštou.
Prevádzkovateľ môže spracúvať moje osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, najmä spoločností poverených marketingovým prieskumom. (3) Prevádzkovateľ môže osobné údaje poskytovať na ďalšie spracúvanie tretím stranám, a to spoločnostiam Nissan-Europe S.A.S., so sídlom 2, Avenue du Vieil Etang 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francúzsko, Nissan International SA, so sídlom Zone d'activités La Pièce 12 1180 Rolle, Švajčiarsko a iným spoločnostiam v rámci korporátnej skupiny Nissan, ako aj marketingovej spoločnosti PUBLICIS DIALOG, so sídlom 133, avenue des Champs Elysées, 75380 Paríž, Francúzsko.
Osobné údaje môžu byť prenesené do 3. krajín (Švajčiarsko). Osobné údaje sa zverejňujú, len ak ma o tom Prevádzkovateľ osobitne oboznámi.
Zároveň beriem na vedomie, že z platného práva mi ako dotknutej osobe vyplývajú nasledovné práva: právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti potvrdenie, či sú o mne spracúvané osobné údaje alebo nie; právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti zabezpečenie opravy alebo likvidácie nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, zabezpečenie likvidácie osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona, a zabezpečenie blokovania osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Pri podozrení, že moje osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, mám právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
(1) Identifikačné údaje o autorizovaných dealeroch a autorizovaných servisných strediskách sú dostupné na  a na telefónnom čísle: 0800 11 20 20.
(2 Odvolanie môže byť dané písomným oznámením na nasledovnú adresu: Nissan Sales Central & Eastern Europe Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, organizačná zložka 1117-Budapešť, Infopark sétány 3/B.ép., Maďarsko, alebo na nasledovnú e-mailovú adresu: slovakia@nissan-services.eu, alebo na nasledovné telefónne číslo: 0800 11 20 20.
(3) Informácie o sprostredkovateľoch sú dostupné na telefónnom čísle 0800 11 20 20.

Spät hore

Vernostný Program


ÚVOD
Vernostný program YOU+NISSAN je navrhnutý tak, aby vám pomohol využiť čo najviac výhod spojených s vlastníctvom vozidla Nissan. Program YOU+NISSAN zabezpečuje bezkonkurenčnú spokojnosť vlastníkov – od vynikajúcej starostlivosti o zákazníkov a poradenstva týkajúceho sa jednoduchšej prevádzky vozidla až po zvláštne ponuky a exkluzívny prístup na vzrušujúce podujatia.
Vernostný program YOU+NISSAN je kartovým vernostným programom vedeným spoločnosťou Nissan Sales CEE Kft. (ďalej ako „Spoločnosť“), spoločnosťou s ručením obmedzeným, zaregistrovanou v Maďarsku, so sídlom na adrese 1117 Budapešť, Infopark sétány 3.
Registráciou v programe YOU+NISSAN zákazníci vyhlasujú, že si prečítali a prijali všetky podmienky stanovené nižšie a/alebo publikované na webovej stránke programu YOU+NISSAN a budú sa nimi riadiť.
• pre Slovensko: www.youplusnissan.sk
Týmito podmienkami sa riadi vzťah medzi členmi vernostného programu YOU+NISSAN a Spoločnosťou.
Tieto podmienky môže Spoločnosť priebežne meniť, pričom zmeny budú zverejnené na vyššie uvedených stránkach. Spoločnosť nie je povinná informovať člena o zmenách podmienok zverejnených na webových stránkach.
KTO A AKO SA MÔŽE ZAPOJIŤ?
Do programu YOU+NISSAN sa môžu zapojiť vlastníci vozidiel Nissan, ktorí vlastnia a využívajú vozidlo Nissan pre podnikateľské alebo nepodnikateľské účely (fyzické alebo právnické osoby), ktorých vozidlo bolo vyrobené ako vozidlo s ľavostranným riadením a bolo pôvodne predané prostredníctvom autorizovaného predajcu spoločnosti Nissan v Európe. Právo zúčastniť sa programu majú len osoby, ktoré sú uvedené v osvedčení o evidencii vozidla Nissan ako vlastník vozidla. V prípade fyzických osôb sa môžu programu zúčastňovať výlučne osoby, ktoré najneskôr v deň registrácie už dovŕšili vek 18 rokov. V prípade vozidiel financovaných v rámci leasingového programu sa do programu YOU+NISSAN môžu zapojiť osoby, ktoré sú v osvedčení o evidencii vozidla uvedené ako držiteľ vozidla.
V prípade, ak nie ste prvým vlastníkom vozidla Nissan a predchádzajúci vlastník sa taktiež zaregistroval do programu YOU+NISSAN, Spoločnosť si od vás môže vyžiadať ďalšie doklady potvrdzujúce váš nárok na registráciu v programe a informácie od predchádzajúceho vlastníka.
Právo zúčastniť sa vernostného programu YOU+NISSAN majú len tí vlastníci/držitelia (v prípade financovania cez leasing) vozidla Nissan, ktorí sa zaregistrujú v programe YOU+NISSAN. Registrácia je bezplatná.
Zaregistrovať sa môžete online na vyššie uvedených webových stránkach, či u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu Nissan, ktorý vám v prípade potreby poskytne pomoc. Taktiež je možná registrácia pomocou písomného registračného formulára, ktorý vám na vyžiadanie poskytne váš autorizovaný predajca Nissan. V prípade vyplnenia písomného registračného formulára zadá predajca alebo prijímajúci technik obsluhujúci zákazníka – na základe súhlasu poskytnutého zákazníkom vo vyplnenom formulári – údaje do online systému programu YOU+NISSAN. Registračný formulár uchová autorizovaný predajca Nissan po dobu 5 (päť) rokov. Po uplynutí vyššie uvedenej doby autorizovaný predajca Nissan registračný formulár zničí.
Spoločnosť je oprávnená odmietnuť akéhokoľvek žiadateľa o členstvo bez uvedenia dôvodu. Rozhodnutie Spoločnosti bude konečné.

ČLENSKÁ KARTA A AKTIVÁCIA ČLENSTVA
Osoby, ktoré sa programu zúčastňujú, obdržia členskú kartu poštou. Spoločnosť vyvinie maximálne úsilie, aby doručila zákazníkom členské karty do 1 mesiaca od dátumu registrácie. Spoločnosť však nepreberá zodpovednosť za chyby, ktoré môžu nastať v rámci poštových služieb a/alebo z dôvodu poskytnutia akýchkoľvek neúplných či nepresných údajov zo strany zákazníka.
Pre čerpanie akýchkoľvek vernostných výhod odvíjajúcich sa od členstva sa vyžaduje aktivácia členstva. Tá nastane kliknutím na aktivačný odkaz v e-maile, ktorý vám bude po zaregistrovaní sa zaslaný.
V období medzi aktiváciou členstva a obdržaním členskej karty môžete preukázať svoje členstvo a využívať zľavy tak, že si vytlačíte e-mail s oznámením, ktorý vám bol zaslaný po zaregistrovaní sa, a tento výtlačok ukážete predajcovi/servisu Nissan, alebo tento e-mail s oznámením ukážete na smartfóne či inom elektronickom zariadení, ktoré je schopné zobrazovať e-maily.
Na členskej karte sa nachádza meno zákazníka a VIN kód vozidla. Členská karta je určená výlučne pre zákazníka a nie je prevoditeľná.
V prípade, ak dôjde k strate, odcudzeniu karty alebo ak zákazník z iného dôvodu prestane s kartou disponovať, je zákazník povinný o tejto skutočnosti informovať Spoločnosť do 30 dní, a to tak, že kontaktuje telefonické zákaznícke centrum. Spoločnosť bezplatne vydá zákazníkovi novú členskú kartu a deaktivuje skôr vydanú kartu.
V prípade vzniku akéhokoľvek podozrenia zo zneužívania členskej karty si Spoločnosť vyhradzuje právo požadovať vrátenie karty od zákazníka a odmietnuť vydanie novej karty.

VÝHODY, VERNOSTNÉ PONUKY A KAMPANE
Oprávnení držitelia členskej karty programu YOU+NISSAN majú právo využívať výhody a odmeny, ktoré bude Spoločnosť priebežne konkretizovať buď prostredníctvom priamej komunikácie, alebo prostredníctvom webovej stránky. Výhody/zľavy je možné využiť len u autorizovaných predajcov/v servisoch Nissan v Maďarsku, Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. Servisné zľavy je oprávnený uplatniť držiteľ členskej karty výlučne pre faktúry vystavené na držiteľa. Zľavy/výhody však nebude možné uplatniť v prípade, ak servisné náklady budú priamo alebo nepriamo hradené poisťovňou.
Niektoré zľavy a výhody môžu byť limitované vekom vozidla Nissan.
Informácie o aktuálne prebiehajúcich vernostných ponukách a kampaniach je možné nájsť na webovej stránke programu YOU+NISSAN.
Spoločnosť môže okrem členskej karty požadovať predloženie akýchkoľvek ďalších dokladov potvrdzujúcich dodržanie pravidiel kampane vrátane, nie však výhradne, osvedčenia o evidencii, časť 1 a 2, vodičského preukazu atď.

MOŽNOSŤ KOMBINOVAŤ PONUKU PRE VERNÝCH ZÁKAZNÍKOV S INÝMI ZĽAVAMI
Niektoré vernostné zľavy je možné kombinovať s iným zľavami. Pravidlá pre kombinovanie sa môžu v závislosti od jednotlivých modelov líšiť. Ďalšie informácie o kombinovateľnosti nájdete v podmienkach vernostnej ponuky, ktorú hodláte využiť.
Vernostné zľavy na servis NIE JE možné kombinovať s inými zľavami na servis.

UKONČENIE PLATNOSTI
Spoločnosť si vyhradzuje právo ukončiť platnosť konkrétnej členskej karty alebo celého vernostného programu na základe svojho výlučného uváženia. Akékoľvek zneužitie karty alebo porušenie podmienok uvedených v tomto dokumente či na webovej stránke Spoločnosti môže viesť k okamžitému zrušeniu členstva a odobratiu karty jej držiteľovi.
Člen je oprávnený zrušiť svoje členstvo kedykoľvek.
V prípade, že člen programu vozidlo predá alebo bude vozidlo odcudzené, vyradené z cestnej premávky, či inak odobrané z držby člena, je člen povinný do 30 dní vymazať vozidlo zo svojho profilu a kontaktovať telefonické zákaznícke stredisko s cieľom zrušenia členskej karty alebo vydania novej, v závislosti od toho, či má člen stále oprávnenie zúčastňovať sa programu YOU+NISSAN alebo nie.
V prípade, že novo zaregistrovaný člen tvrdí, že je vlastníkom vozidla, ktoré už zaregistroval predchádzajúci vlastník, bude tento zákazník požiadaný, aby kontaktoval telefonické zákaznícke stredisko a poskytol doklad o vlastníctve.
Spoločnosť bude oprávnená vymazať na základe svojho uváženia profil akéhokoľvek vozidla, predovšetkým (nie však výlučne) v prípade, ak obdrží informáciu – v akejkoľvek forme – o zmene vlastníctva vozidla alebo vyradení vozidla z premávky.

PROFIL MÔJ NISSAN
Profil vášho vozidla na webovej stránke programu YOU+NISSAN bude obsahovať nasledujúce údaje:

 • VIN Kód (!)
 • Model (*)
 • Typ motora (*)
 • Typ karosérie (*)
 • Počet dverí (*)
 • Prevodovka (*)
 • Výkon (*)
 • História (nové alebo použité vozidlo)
 • Dátum kúpy
 • Plánovaný dátum kúpy
 • Stav počtu kilometrov
 • Predpoklad najazdených kilometrov za rok

Profil vášho vozidla môžete zmazať kedykoľvek si želáte. Upozorňujeme, že v prípade vymazania všetkých vozidiel stratíte nárok na vernostné ponuky a budete povinní kontaktovať telefonické zákaznícke stredisko s cieľom zrušenia členskej karty.
Údaje označené (!) sú nevyhnutné, aby bolo možné dokončiť vašu registráciu a mohli ste využívať program YOU+NISSAN. Údaje označené (*) sú taktiež povinné, pričom budú automaticky vyplnené na základe údajov zodpovedajúcich VIN kódu. Ostatné údaje sú nepovinné. Registráciou do programu YOU+NISSAN a vyplnením údajov označených (!) a (*) zákazník vyjadruje súhlas s priradením príslušných údajov v databáze VIN kódov Spoločnosti (neobsahuje žiadne osobné údaje) k danému zákazníkovi po tom, ako zákazník uvedie VIN kód vozidla.

MOJA GARÁŽ
Funkcia „Moja garáž“ vám umožňuje zaregistrovať v rámci jednej registrácie viacero vozidiel. Kedykoľvek si želáte, môžete vozidlá z vašej garáže odstraňovať alebo pridávať po kúpe ďalšieho vozidla Nissan, či už nového alebo použitého. Upozorňujeme, že v prípade vymazania všetkých vozidiel z vašej garáže stratíte nárok na vernostné ponuky a budete povinní kontaktovať telefonické zákaznícke stredisko s cieľom zrušenia členskej karty.

MÔJ OSOBNÝ PROFIL
Váš osobný profil na webovej stránke programu YOU+NISSAN bude obsahovať nasledujúce údaje:

 • Oslovenie (!)
 • Krstné meno (!)
 • Priezvisko (!)
 • Poštová adresa (!)
 • E-mailová adresa (!)
 • Telefónne číslo
 • Súhlas s poskytovaním marketingových informácií
 • Preferovaný prostriedok pre poskytovanie marketingových informácií
 • Heslo (!)

Údaje označené (!) sú nevyhnutné, aby bolo možné dokončiť vašu registráciu a mohli ste využívať program YOU+NISSAN. Ostatné údaje sú nepovinné.
Vašu registráciu do programu YOU+NISSAN môžete vymazať kedykoľvek si želáte. Upozorňujeme, že v prípade vymazania vášho osobného profilu už nebudete mať nárok na žiadne vernostné ponuky, zľavy a nebudete kontaktovaný na základe akýchkoľvek súhlasov s poskytovaním marketingových informácií, ktoré ste v minulosti poskytli prostredníctvom programu YOU+NISSAN. Upozorňujeme, že v prípade poskytnutia súhlasu so zasielaním marketingových materiálov prostredníctvom iných prostriedkov (napríklad pri kúpe nového vozidla, servise vozidla, počas podujatia Nissan atď.) môžete byť na základe tohto súhlasu naďalej kontaktovaný. Taktiež upozorňujeme, že máte právo opätovne sa zaregistrovať do vernostného programu YOU+NISSAN kedykoľvek budete chcieť.
V prípade, ak registráciu vymažete, prosíme okamžite kontaktujte telefonické zákaznícke stredisko s cieľom zrušenia členskej karty.
Akákoľvek korešpondencia bude zasielaná členovi na adresu uvedenú vo formulári žiadosti o členstvo. Člen je povinný oznámiť Spoločnosti akékoľvek zmeny mena, adresy a ostatných údajov. Spoločnosť nebude niesť zodpovednosť za nedoručenie akejkoľvek komunikácie, a to ani v prípade, ak bude poskytnutá adresa správna.
Podrobnosti o ochrane údajov nájdete v Podmienkach ochrany súkromia uverejnených na webovej stránke programu YOU+NISSAN.

KLIKNITE PRE HOVOR A KLIKNITE PRE CHAT
Kliknite pre chat:
Ak máte nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať. Chatujte s pracovníkom Nissan v reálnom čase počas pracovnej doby (od pondelka do piatka medzi 9:00 a 18:00, okrem štátnych sviatkov) alebo mimo pracovnej doby zašlite e-mail, na ktorý sa budeme snažiť odpovedať do 2 pracovných dní.
Kliknite pre hovor:
Ak si želáte, taktiež nám môžete v pracovnej dobe zatelefonovať. V prípade, ak budú naši pracovníci zaneprázdnení, zavoláme vám čo najskôr späť. Naša služba Kliknite pre hovor sa poskytuje bezplatne, avšak v prípade volania zo zahraničia môže váš poskytovateľ telefónnych služieb účtovať poplatok za roaming.

Upozorňujeme, že operátori služby Kliknite pre hovor nie sú technici a nemajú oprávnenie ani kvalifikáciu priamo odpovedať na akékoľvek technické otázky. V prípade takýchto otázok len pomôžu zákazníkom pri získaní odpovede od kvalifikovaného pracovníka Nissan. V tomto prípade bude obvykle doba odpovede dlhšia ako vyššie uvedená. Naši operátori sa však vždy budú v najvyššej možnej miere snažiť v primeranom čase poskytnúť zákazníkom odpovede.
Komunikáciu prostredníctvom služieb Kliknite pre hovor a Kliknite pre chat môže Spoločnosť zaznamenávať. Tento záznam bude uchovávaný po dobu 1 roka a môže byť využitý len pre (i) úkony programu výhod YOU+NISSAN a (ii) účely školenia pracovníkov Nissan a kontroly kvality. Pre druhý (ii) z uvedených účelov sa môže využívať len anonymná verzia komunikácie. Po uplynutí obdobia 1 roka bude nahraná komunikácia trvalo zničená. S údajmi bude zaobchádzať Spoločnosť a príležitostne budú spracovávané sprostredkovateľom, ktorý bude konať ako zmluvný partner Spoločnosti. Máte právo obdržať informácie o akýchkoľvek vašich uložených osobných údajoch, príslušných sprostredkovateľoch a požadovať prístup k vašim osobným údajom a ich kópiu či vymazanie. Pre ďalšie informácie kontaktujte Spoločnosť poštou na adrese: 1133 Budapešť, Infopark sétány 3, alebo na nasledujúcich e-mailových adresách: slovakia@nissan-services.eu (pre Slovenskú republiku).

Spät hore