POPREDAJNÉ SLUŽBY

NISSAN 5* Servisná zmluva

NISSAN  Servisná zmluva zahŕňa servisnú údržbu po dobu určitú alebo na určitý počet najazdených kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr.


Zvoliť je možné obdobia o dĺžke 36, 48 alebo 60 mesiacov podľa počtu servisných prehliadok 3, 4 alebo 5. V závislosti od modelu sú v k dispozícií servisné zmluvy aj na 72 mesiacov (v prípade ľahkých úžitkových vozidiel) resp. 96 mesiacov (model Leaf).

V rámci tejto zmluvy dostanete originálne náhradné diely Nissan, mazivá a profesionálnu starostlivosť u autorizovaného predajcu Nissan.

Zakúpenie tohto produktu je možné od kúpy úplne nového vozidla Nissan do prvej servisnej údržby, maximálne však do 11 mesiacov od uvedenia do prevádzky.


Výhody pre zákazníkov

Dílerská sieť spoločnosti Nissan, výhradné použitie originálnych náhradných dielov a znalosti našich technikov - to všetko pre vás môže byť dôvodom pre maximálne bezpečie a spokojnosť. Okrem toho, že uzatvorením servisnej zmluvy ušetríte, nemusíte si vďaka tejto zmluve robiť starosti s nákladmi, pretože ceny dielov a práce sa pre vás nemenia. Ani inflácia či pohyb kurzu nebudú mať na cenu servisných prehliadok žiadny vplyv. Dodatočnú hodnotou pre vás môže byť navýšenie prípadnej predajnej ceny vášho vozidla Nissan. Servisná zmluva je prenosná.

Podrobnosti si vyžiadajte v najbližšom dílerstve.

Cena NISSAN 5 * Servisná zmluva